Ung Reporter

Pandemins följder för Hjalmar Strömerskolan i Strömsund

Strömsund (JT) Den 18:e mars 2020 fick gymnasieskolan Hjalmar Strömerskolan i Strömsund ställa om utbildningen på heldistans. Rektorn och en elev berättar om deras uppfattning av följderna av pandemin på skolan.

Hjalmar Strömerskolan i Strömsund övergick till distansundervisning i mars förra året, vilket pågick hela terminen. Skolan fick återigen gå över till distansundervisning i december till februari detta år och pågår fortfarande. Heidi Sundelin har arbetat 25 år på Hjalmar Strömerskolan, de första 12 åren som yrkeslärare på Hotell- och restaurangprogrammet och efter det som skolledare. Idag har hon varit rektor i 10 år. Hon nämner att som rektor har man ett stort ansvar för att elever och personal har en bra arbetsmiljö för att studera och arbeta, men det är även ett jobb som ger henne mycket glädje och har alltid varit roligt att gå till.

–Efter det har vi haft närundervisning för två årskurser i taget och en årskurs har haft distansundervisning för att kunna hålla mer distans till varandra på skolan. Det som jag har varit imponerad över är hur snabbt vi kunde ställa om undervisningen på distans och att både lärare och elever fick det att fungera så bra som de gick, säger Heidi.

Det Heidi säger har varit svårt, är att de inte haft möjligheten att kunna genomföra utbildningen som om det hade varit närundervisning: –Det är också viktigt för oss alla att få träffas och ha sociala kontakter i vardagen som vi nu har missat. Elevernas kunskap kan ha påverkats av pandemin, fastän staten gett kommuner ekonomiskt stöd för att kompensera kunskapsskulden. Hon tror att skolan har lärt sig väldigt mycket, den digitala kompetensen hos personal har ökat och man hade utvecklingssamtalen digitalt, vilket Heidi hoppas att de fortsätter med i framtiden för att spara på restid för familjerna:

–En del elever har faktiskt tyckt att distansutbildningen nästan har fungerat bättre än närundervisning och vi har sett att en hel del elever har presterat bättre under distansundervisningen som kan bero på olika saker, säger Heidi.

Ida Rudbäck är elev på Hjalmar Strömerskolan och går andra året på ekonomiprogrammet, hon bor 7 mil utanför Strömsund. Hon hade till en början väldigt svårt att få skolmat under distansveckorna, och behövde åka 2 mil för att hämta matlådan men sedan fick hon hämta matlådan vid den lokala matan, gamla skolan i Rossön, där hon bor. Hon säger:
–Jag tycker distansundervisningen har varit både bra och dåligt, det har varit ganska skönt att vara hemma och jobba i lugn och ro, men man har inte haft samma möjlighet till hjälp på det bästa sättet. Jag tycker dock att skolan har hanterat situationen bättre detta år än förra året då de anpassat lektionerna bättre för närundervisning bättre.

Ida tycker det har varit för och nackdelar med distansundervisningen, en stor fördel är att det har blivit lugnare på skolan, men hon kan tycka det är mycket folk vid lunchtid.

JENNY THELIN

Powered by Labrador CMS