Av ladan som var 7x8 meter finns ungefär en fjärdedel kvar. Fastighetsägaren Lars Jensen tyckte att ersättningen på 15 000 kronor var för låg. Trafikverket såg ingen annan utväg än att riva Lars lada, men han ville ha kvar den del som stod på den mark som Trafikverket inte behövde.
Av ladan som var 7x8 meter finns ungefär en fjärdedel kvar. Fastighetsägaren Lars Jensen tyckte att ersättningen på 15 000 kronor var för låg. Trafikverket såg ingen annan utväg än att riva Lars lada, men han ville ha kvar den del som stod på den mark som Trafikverket inte behövde.

Trafikverket klöv lada mitt itu – stod i vägen för bygge av cykelväg

STRÖMSUND (JT) Längs den nya gång- och cykelvägen som just nu grävs mellan Strömsund och Ulriksfors står det en halv lada intill grävarbetet. Det beror på att Trafikverket och fastighetsägaren inte kunde komma överens. Ladan, som delvis stod där cykelvägen skulle anläggas, klövs därför av Trafikverkets entreprenör.

Publicerad

Det var strax innan första skörden för ungefär fyra, fem år sen som bonden Lars Jensen upptäckte att någon hade satt ett gäng pinnar på hans mark. En dag såg han ett fordon köra runt på hans åker. När han konfronterade föraren visade det sig att det var Trafikverket som hade kontrakterat ett företag för att kontrollera markens bärighet. Det var första gången Lars Jensen fick höra talas om den nya gång- och cykelvägen mellan Strömsund och Ulriksfors. Den gången blev gräset nerkört, nu är hans lada kluven mitt itu.

– Man kanske kan förvänta sig att bli behandlad så här av myndigheter i Ryssland, inte i Sverige, säger Lars Jensen.

När han bad dem sluta och hotade med att koppla in polis dröjde det inte länge förrän Trafikverket ringde upp.

– De talade om att de inte är skyldiga att meddela markägaren, utan enligt lagen får de gå var som helst. Det må stämma, men det kostar väl inte så mycket att ringa upp och informera att de kommer hålla till på folks ägor, säger Lars.

Enligt expropriationslagen kan kommuner och statliga myndigheter ta mark med tvång om “det med skäl kan antas att marken eller utrymmet inom överskådlig tid kommer att beröras av byggnads- eller anläggningsåtgärd, som är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt”. Dock måste en summa betalas till markägaren som ska motsvara marknadsvärdet plus 25 procent. Lars Jensen blev erbjuden 15 000 kronor av Trafikverket, en summa han ansåg vara alldeles för låg.

– Det är på tok för dålig ersättning. Jag kan knappt köpa en hundkoja för 15 000, säger Lars med ett skratt.

Han ville att Trafikverket skulle hjälpa honom att frakta ladan hem till hans gård.

– Det är en jättefin lada, fint skick, lite över 50 kvadratmeter stor, högt i tak med utmärkt förvaringsutrymme som de har tagit ifrån mig, säger Lars och fortsätter:

– Trafikverket sa att om jag ville flytta ladan skulle jag få 3 900 kronor i ersättning. Svevia ville inte flytta ladan eftersom det skulle kosta dem 140 000 kronor. Men jag ska kunna göra det för 3 900 kronor.

Därför menar Lars att han stod på sig, det var ju hans mark. Han begärde 150 000 kronor för ladan och marken.

– Men det var bara att ta 15 000 kronor eller klyva ladan, säger Lars.

Dessutom menar han att Trafikverket gjorde ett misstag och missade att mäta in ladan i området för cykelvägen.

På ett samrådsmöte i Folkets Hus i Strömsund gav Lars förslaget att bygga cykelvägen på andra sidan vägen i stället.

– Där finns det gott om mark och man slipper korsa vägen om man ska till långbryggan. Den ligger också på vår mark och jättemånga barn badar där på somrarna. Nu kommer de behöva cykla över vägen där bilarna kör som fortast, säger Lars och tillägger:

– Men de hade redan bestämt sig, de var totalt ointresserade.

Lars föreslog även att cykelvägen skulle kunna gå på utsidan av ladan, lite närmare vägen, men att i sådana fall smalna av cykelvägen och diket, som ska gå mellan cykelvägen och åkern.

– Så ska man ju göra vid tomtgränserna i Ulriksfors. Men åkermarken tar man allt av, säger Lars.

Men det är inte av principskäl som han hellre såg ladan klyvas.

– För det första lät jag inte ladan klyvas, det är inte jag som har bestämt det här. De har tagit min mark, det går inte att göra något åt det, säger han.

Samrådsmötet var för tre, fyra år sen, sen säger Lars att han inte hörde något mer från Trafikverket förrän i maj i år.

– Då fick jag knappt en månad på mig att flytta ladan. Det fanns inte en chans för mig som bonde att hinna det i maj, juni, jag hade annat jordbruk då som jag måste göra. Så jag sa att jag klarar det inte. Jag bad dem lämna delen av ladan som stod utanför cykelvägen, berättar Lars.

Därför ser nu förbipasserande en busskursliknande, fjärdedels lada med tre väggar och öppningen vänd mot vad som ska bli den nya cykelvägen.

– Vi behöver den här delen och vi kom inte överens med markägaren om ersättningen i det här fallet. Vi såg ingen annan tänkbar lösning, det enda alternativet var att klyva ladan, och när vi sa det till markägaren sa han att “ja, då får ni väl göra det”, berättar Samuel Nilsson, projektledare på Trafikverket och tillägger:

– Det blir inte en bra cykelväg om vi måste snirkla runt varje byggnad. Cykelbanan hamnade för nära vägen och vi ansåg inte att det var rimligt. Det skulle ha blivit för trafik osäkert.

Samuel förklarar att man i de flesta fallen inte behöver ta marken med tvång.

– Vi har samråd och visar hur mycket mark vi behöver ta. Behöver vi ta ladan för att kunna bygga så erbjuder vi marknadsmässig ersättning. Markägaren i fråga ansåg inte att vårt förslag att lösa in ladan var bra nog. Men vi har haft dialog och berättat att vi har rätt att ta ladan, och han har sagt nej, säger Samuel Nilsson och fortsätter:

– Markägarens ersättningskrav var långt från den oberoende värdering som gjorts. Han kommer att få full ersättning trots att vi inte rev hela ladan, plus 25 % som lagstiftningen är utformad. Men han ville prompt ha kvar den delen av ladan som är hans.

Att riva ladan kostade Trafikverket cirka 70 000 kronor, inklusive borttransport av inventarier samt stagning av ladan. Att dra cykelvägen i en böj utanför ladan hade inneburit en merkostnad på ungefär 300 000 kronor.

Samuel menar att Trafikverket började föra dialog med Lars Jensen i februari, mars 2021. Att man inte är överens om ersättningen är inte helt ovanligt, men att klyva byggnader menar Samuel är högst unikt.

– Det är högst olyckligt, men vi vill bygga cykelbanan på ett så bra sätt som möjligt och då måste vi vidta åtgärder som kan strida mot en enskild markägares intressen. Vi måste fullfölja en produkt som uppfyller de krav vi har på en gång och cykelväg, säger Samuel.

Lars Jensen menar att ersättningen enligt lagstiftningen ska vara sådan att han inte märker av ekonomiskt att staten har tagit hans mark. Därför tänker han överklaga till Mark- och miljödomstolen för ersättningen för ladan och åkermarken han har förlorat.


Powered by Labrador CMS