Kraftig höjning av bygdemedel för att kompensera ortsbor för vindkraft föreslås

STRÖMSUND(JT) Vindkraftcentrum, som drivs av Strömsunds kommun och finansieras av Energimyndigheten, har skickat ett förslag till regeringen om att höja ersättningen till berörda lokala orter.

Publicerad

Förslaget har även skickats till de 80 kommuner som står inför storskalig utbyggnad av vindkraft. Vindkraftcentrum skriver att regeringen skulle kunna ta initiativ till en dialog med vindkraftbranschen, där en frivillig överenskommelse kan göras gällande en höjning av bygdepengen. Detta för att kompensera för de berörda lokalbors känsla av “intrång i livsmiljöer”. Som jämförelse nämns våra grannländer där kompensationen ligger 10-20 gånger högre.

– Vår tanke är att det ska vara fortsatt möjligt att bygga vindkraft, och då behöver rikspolitiken och kommunpolitiken komma med nya grepp och fundera på hur man ska ha det helt enkelt. Men det hänger på att branschen hakar på, menar Torbjörn Laxvik, projektledare på Vindkraftcentrum och tillägger:

– Vitsen är egentligen att det inte ska behövas någon lagstiftning för att genomföra den här höjningen av ersättningen. Det räcker med en frivillig överenskommelse.

Det ingår inte i Vindkraftcentrums uppdrag att komma med politiska förslag, men i detta fall ansåg man att det var viktigt.

– Vi tyckte att vi kan bidra med vår erfarenhet helt enkelt. Vi tycker att det här är rimligt, menar Torbjörn Laxvik som hoppas på att ett ökat stöd till lokal utveckling, som dessutom går rakt in i bygden utan omvägar, kan öka acceptansen för vindkraftparker. Han tillägger:

– Det är ekonomisk kompensation till befolkningen som berörs som behövs just nu.

Powered by Labrador CMS