Vägförbättring fördröjs
Vägförbättring fördröjs

Vägombyggnad stoppas av fritidsboende och turistföretagare

Efter åratals kamp från byborna med att få en bra väg mellan Lövberga och Alanäs har Trafikverket fattat beslut om åtgärder, som bland annat innebär asfaltering. Bybor gladdes ända tills det i sista stund dök upp överklaganden från fritidsbor och några fastboende som bedriver verksamhet med hundspannskörning. Processen har nu pausats i väntan på beslut från regeringen.

Publicerad

- Grusvägar en naturlig del av glesbygdsmiljön

– Det är väldigt tragiskt när vi kämpat så länge att få till det. Vi har kämpat och kämpat. Nu blir det en fördröjning, säger havsnäsbon Ann-Helen Engström och försöker dölja sin besvikelse.

Besvärstiden gick ut den 15 oktober, och några dagar innan den gick ut lämnades fem överklaganden in till Trafikverket.

En bybo påpekar lite sorgset att det har funnits många tillfällen att säga sitt om vägen och ifrågasätter att det görs så sent i processen.

– Det är spridda skurar på synpunkter i överklagandena. Det verkar som en del i beslutet blivit missuppfattat, allt omfattas inte av beslutet. Nu ligger ärendet hos Regeringen och det är svårt att säga hur lång tid det tar. Kanske ett halvår eller ett år. Har man tur kan mindre projekt gå fortare, säger Anders Stoor på Trafikverket.

– Trodde nog man skulle bli glad, tillägger han.

I tre identiska överklaganden säger de klagande inledningsvis att de valt att bo på landet och att grusvägarna formar en naturlig del av glesbygdsmiljön. De anför avslutningsvis med att säga hundspannsförare inte kan använda vägen för barmarksträning när den asfalteras och då blir för hård, och att de behöver tillgång till vägen med fyrhjulingen/spannet direkt från sina tomter.

Två personer har fritidsboenden, och den ena säger att det gäller att antingen flytta vägen eller huset bland annat pga bullerstörningar. Den andra personen befarar att de träd som står nedanför fastigheten kommer att försvinna och därmed försämra både utsikt och att det kan medföra att marken blir vattensjuk.

– Det var 2014 vi blev lovade förbättringar, det tog sex år. Nu kommer det att dröja åtminstone ett år till. Men folk får tycka vad dom vill, säger Ulf Palmqvist.

Nu är det alltså upp till regeringen att fatta beslut och göra en helhetsbedömning.

Trafikverkets beslut:

Väg 829 Lövberga-Alanäs är en viktig transportled för tung trafik samt turisttrafik. Vägen är i dag till övervägande delen en grusväg och det finns stora problem med tjälskador och bärighetsproblem. Vi ska öka bärigheten på vägen för att höja säkerheten, vilket innebär att vi ska åtgärda de skador som uppkommit på grund av till exempel tjäle, spårbildning och sprickor. I projektet ingår också en del åtgärder kring sidoområdet längs vägen.

Powered by Labrador CMS