Synlig vuxen på nattvandring.
Synlig vuxen på nattvandring.

Nattvandrare ska minska buset i Strömsund – oro över ökad användning av droger

Polisen larmar om ökad förekomst av droger, föräldrar luftar sin oro och kommunens drogförebyggande samordnare gläds åt att nattvandring med ansvarsfyllda vuxna har dragit igång igen efter en tids uppehåll.

Publicerad

– Det är ett stort inflöde av droger och vi har ökade tecken på att personer i gruppen 18 – 28 år erbjuder droger till ungdomar. De söker aktivt upp platser där ungdomar befinner sig, säger Jonny Jonsson, områdespolis i Strömsund.

– Jag hoppas att nattvandringar kan ha en förebyggande effekt. Det är viktigt att inte arbeta i stuprör. Olika aktörer måste samverka i den här frågan. Vi måste uppmärksamma föräldrar i Strömsund att problemet även finns här. När vi har en så stor problematik med narkotika är det viktigt som förälder att ha uppsikt och kontroll. Vem umgås barnen med? Var befinner de sig? Kontakta och tipsa polisen om man får höra något av sitt barn, till exempel om ens barn blivit erbjuden narkotika. Vi får då en bättre lägesbild. Det behövs fler vuxna där ungdomarna befinner sig. Idag är det i princip en total avsaknad av vuxna som rör sig ute på våra gator och torg. Ungdomar drar omkring sent på kvällarna och man ser inga vuxna. Ta en sväng och åk ut och titta! säger Jonny Jonsson.

En grupp frivilliga nattvandrare har anmält sig och har gått en grundkurs i nattvandring.

Cecilia Ross som till vardags är enhetschef på trygghetsboendet i Strömbacka administrerar gruppen nattvandrare.

– För min del handlar det om att polisen berättat om att det är mycket droger i samhället och narkotikahandel som försiggår och att det kommer längre ner i åldrarna. Jag har tre barn i olika åldrar som är på väg att växa upp och ska ut i samhället. Jag vill vara den trygga, vuxna personen som finns för våra ungdomar. Om de behöver ha hjälp eller vill prata, bara finnas till hands. Det är ungdomar i låg ålder som är ute väldigt sent på nätterna då de borde ligga och sova. Vi efterfrågar fler föräldrar, fler vuxna, män och kvinnor. Vår Facebookgrupp ”FlataNattvandring” visar ett starkt engagemang, och vi har träffats för att lära känna varandra. Vi har västar och jackor som syns och Första hjälpen kit med oss, vi är försäkrade och vi för loggbok efter varje vandring. Det är inte bara på helger som vi kommer att vara ute. Nu efterlyser vi en lokal som vi kan ha tillgång till på natten. Och var är alla pappor, undrar Cecilia Ross eftersom det än så länge enbart är kvinnor i nattvandringsgruppen

– Men, man måste inte vara förälder för att delta. Vi vill ha både unga och äldre, män och kvinnor, tillägger hon.

– Strömsund sticker inte ut i jämförelse med andra orter i länet, men vi har kommit ikapp, säger Ylfva Wistrand, kommunens drogförebyggande samordnare.

– Vi samarbetar med polisen med våra medborgarlöften som bl a rör bruket av och langning av droger och narkotika och med samverkansöverenskommelsen mellan kommun och polis. Det är väldigt positivt att nattvandringarna kommer igång igen. Det är ett starkt och positivt signalvärde att vuxna väljer att organisera sig och gå samman, säger Ylfva Wistrand.

– Jag är orolig för konsekvenserna av droger och narkotika. Kriminaliteten som följer i spåren. Jag tror att problemet ligger i hemmet, där man har noll koll på sina ungdomar. Det börjar hemma vid köksbordet! De som borde vara närvarande saknas. Vet de att ens ungdom byter öl mot en kram från småtjejer? säger en orolig förälder.

Några regler måste följas av nattvandrarna:

Nattvandringen sker i grupper om minst två personer, max fem. Det handlar om att vara synlig, lyssna och prata med ungdomarna. Och arbeta relationsbyggande. Inga droger får omhändertas. Det är polisens sak. Tystnadsplikten är absolut. Ungdomen måste tycka det är ok om vårdnadshavare ska kontaktas. Beslut om hemtransport fattas och genomförs av en myndighetsperson.

– Vi kan inte styra och ställa, utan bra finns där, säger Cecilia Ross.

Powered by Labrador CMS