Glest mellan ledamöterna på kommunfullmäktiges sammanträde i november
Glest mellan ledamöterna på kommunfullmäktiges sammanträde i november

Ljus budgetprognos presenterades i Strömsund

Kommunstyrelsens ordförande Susanne Hansson var nöjd när hon presenterade bokslutsprognosen och delårsbokslutet vid fullmäktiges novembersammanträde. Resultat visar ett överskott på 14,4 miljoner.

Publicerad

– Det är betydligt mycket bättre än i början av perioden då vi trodde att det skulle vara åtta miljoner. Det hänger ihop med bidrag från staten. Dock går verksamheterna med underskottet, särskilt stora underskott är det i socialnämnden, som vi försöker rätta till med andra förutsättningar i budgeten, sade Susanne Hansson.

– Vi har inte minskat så mycket i befolkningen som vi trodde när budgeten för 2020 togs.

Välfärdsmiljarderna för ”glesbygdskostnader” kompenserar för underskotten i verksamheterna. Vi räknar bara med pengarna som vi får och inte med vad som kan tänkas komma. Vi behöver inte längre låna pengar för att klara investeringar, utan det skjuts på framtiden. Idag har kommunen inga lån, sade Susanne Hansson.

Budgetramarna för 2021 innebär bland annat att socialnämnden får en justering med 10 miljoner, vara 6,1 miljoner ska gå till äldreomsorgen med 3 miljoner tänkta till utomhusmiljö och arbetsmiljöåtgärder.

Närvård Forsviken tilldelas 600 000 kr.

– Vi fortsätter arbetet med att minska kostnaderna, och har redan gjort besparingar på 2,7 miljoner genom att förebygga placeringar, arbetsmarknadsenheten har sparat en halv miljon på försörjningsstöd genom att fler att fått arbete, och det har blivit minskade reskostnader och konferenser på grund av corona, sade socialnämndens ordförande Karin Näsmark.

Lena Johansson, ordförande i Barn- kultur och utbildningsnämnden, var glad över att det blivit en justering av budgeten med 1,6 miljoner. Det hade annars inneburit en besparing på 10 % för nämndens verksamheter. Så passade hon på att uttrycka sin glädje över kulturskolan och att kommunen ökat i rankningen när Lärarförbundet tittat på skolverksamheten i Sveriges kommuner.

– Vi har bra lärartäthet och kommer på plats 21 av 290 kommuner, och på plats 49 av de som fullgör gymnasieutbildningen. Vi hör till de bästa kommunerna, sade Lena Johansson.

Majoriteten med (s) och (v) lägger i sitt budgetförslag att 10 miljoner tas ur pensionsstiftelsen, vilket oppositionsrådet Mats Gärd var kritisk mot.

– Minska uttaget från stiftelsen och ta ut endast 4,2 miljoner. Det är typiskt att majoriteten inte nämner verksamheternas underskott på 21,3 miljoner. Det är ett varningstecken och orosmoment för framtiden, sade Mats Gärd.

Flera medborgarförslag fanns på bordet, varav några kommer att behandlas av kommunstyrelsen. Bland annat ett förslag om uppförande av ett kallbadhus med bastu i Strömsund, om att säga nej till vindkraftpark på Bleka och om fler bussar till och från skolan, något som JT berättat om tidigare.

Motionen om ”Barns rätt till fritidsplats” fick bifall. Förutsättningarna ska utredas så att alla barn mellan 6 -12 år har rätt till fritidsplats oavsett vårdnadshavarnas status på arbetsmarknaden.

Powered by Labrador CMS