Konkurs för Havsnäs vindkraftverk?
Konkurs för Havsnäs vindkraftverk?

Kommunen oroas inte av frågetecknen kring Havsnäs vindpark

Frågetecknen angående Havsnäs vindkraftpark kvarstår efter JT:s avslöjande om förluster på hundratals miljoner. Har det varit så stor förlust att parken riskerar konkurs? Årsredovisning kommer om några månader och då kan det möjligen klarna. Vindkraftparken var en gång både den största i Sverige och första i Strömsunds kommun. Kommunalrådet Susanne Hansson ifrågasätter uppgiften om konkurs.

Publicerad

– Kommunen har inget särskilt engagemang i driften av vindkraftparken i Havsnäs, men jag tror inte det finna någon risk att vindkraftparken inte skulle fortsätta. Parken står där den står och producerar energi. Vem som äger om den säljs kan kommunen inte ha någon uppfattning om. Jag tror inte att det finns någon risk att det slutar snurra där. Lokalt genererar vindkraften i Havsnäs 13-14 helårsarbeten lokalt, så på så sätt är det ett stort intresse att den finns, säger Susanne Hansson.

Lars Åke Knutsson är ordförande i Flåsjöbygdens vindkraftfond, som bildades för att de sju byarna, Alanäset, Alavattnet, Havsnäs, Järilvattnet, Järvsand, Lövberga och Östra Havsnäs, ska kunna ansöka medel för att främja utveckling och investering som gagnar det allmänna intresset i byarna. 

– Jag tror inte att vindkraften går i konkurs. Vindkraftverken ska stå i 25 år och sedan rivas. Från början var vi jävligt emot det., men nu börjar man ju bygga i trä och det är bra. Det var de som bodde närmast som var emot det av ljudmässiga skäl, men jag tycker inte att det hörs så våldsamt. Jag har jagat älg i 38 år, och vi har nytta av vägarna. Djuren blir inte skrämda av ljudet utan hittar nya vägar i stället. De som byggde verken var inte härifrån, men entreprenörerna och de som underhåller verken fick ju jobb, säger Lars Åke Knutsson.

Tio utdelningar från vindkraftfonden har det blivit sedan 2011, och nu är det dags att fatta beslut för 2021. Summorna har använts till allt från hjärtstartare, upprustning av gemensamma samlingslokaler, vägar och bryggor. I kassan finns cirka 450 000 kronor i år. Tidigare utdelningar har legat mellan cirka 400 000 till 670 000 som kommit byarna till del.

Powered by Labrador CMS