Råder en tystnadskultur i Strömsunds kommun?
Råder en tystnadskultur i Strömsunds kommun?

Kommunalt personalutvecklingsprojekt i Strömsund sågas – av personalen

Det har varit besvärligt att få kommunanställda att öppet berätta om erfarenheterna av projektet KASAM 2.0 (Känsla av sammanhang) som har pågått sedan i början av året. Om det är ett problem med att uppnå en känsla av sammanhang kanske en början är att ta itu med tystnadskulturen som tycks råda. Projektet berör alla anställda i kommunen och finansieras av EUs socialfond med 7,9 miljoner. Kommunens egen insats uppgår till är 2,5 miljoner beräknat utifrån deltagarnas tid.

Publicerad

– Det kom helt fel i tiden, blandningen av grupperna gör att det är besvärligt att få ihop träffarna. Vi är så olika och hittar inga gemensamma punkter. Med tanke på hur det är i kommunen vill jag vara anonym. Man kan ju på sparken om man är negativ, säger en anställd till JT.

Flera personer vittnar om en tystnadskultur och att man inte törs framträda med namnet. Några personer vill först prata med sin chef om det är OK att överhuvudtaget yttra sig.

”Med hjälp av nya arbetsmetoder och ökad kunskap ska medarbetarna få en mer begriplig, hanterbar och meningsfull vardag för att uppleva mindre stress och klara svåra situationer bättre.”

En styrgrupp har satt samman 300 grupper som ska träffas vid fem tillfällen. En projektledare håller ihop arbetet. I en tidigare utvärdering framgår att förhoppningen är att missnöjet på arbetsplatserna ska minska och att arbetsmiljön ska förbättras.

– Jag förstår tanken och upplägget, men det ger ett fruktansvärt stressmoment, säger en annan kommunanställd och påpekar samtidigt att coronan ställt till det.

– Det kan vara en utmaning för några kanske inte är vana att prata i grupp, tanken är att alla ska komma till tals. Kortfattat innebär KASAM att om man upplever sin vardag som begriplig, hanterbar och meningsfull så mår man bättre, upplever mindre stress och klarar svåra situationer bättre, säger projektledaren Pär-Eric Hemmingsson.

– Jag har inte hört någon som är positiv till KASAM. De har fått EU-pengar och vi ska utföra det. Det är svårt att få ihop träffar, fem ska göras, och det är kort om folk. Vi ska prata om vad som är positivt och negativt på arbetsplatsen, men också om privata grejer. Det har inte dom med att göra. Dom ska testa skiten på oss. Det är dyrbar tid. Vi sitter och snackar om allt möjligt, men dom har ingen aning om vad vi pratar om. Dom har fått pengar och det är väl nån som inte har nåt att göra, säger en frustrerad medarbetare till JT.

– Ska man använda sig av KASAM så att vi på golvet får en känsla av sammahang så måste både politiken och HR höra vad vi har att säga, kommenterar en anställd.

Uppföljningar rapporteras till styrgruppen, där också en facklig företrädare är representerad. En utvärdering ska göras när projektet avslutas 1 juli 2021.

Powered by Labrador CMS