Brun soptunne med fack för särskild papperspåse
Brun soptunne med fack för särskild papperspåse

Separerat matavfall kräver nya investeringar i Strömsund

STRÖMSUND (JT) Hur kommunens matavfall hanteras kommer att bli föremål för förändring när det sk Avfallspaketet med EU-direktiv träder i kraft. Redan har bestämmelser anpassats som gäller materialåtervinning med krav på bygg- och rivningsavfall och åtgärder som förebygger avfall. Regeringen har dock meddelat att reglerna för insamling av ”visst avfall”, dvs matavfall, kommer att senareläggas.

Publicerad

Kan höja soptaxan

– Vi planerar naturligtvis men vi vet i dagsläget inte när det blir ett krav. Vi lever i ett vakuum, men vi har förslag på hur det kan ordnas. Det kommer att bli ett brunt kärl för matavfallet bredvid det vanliga gröna. Det krävs också två nya sopbilar med två fack. Tanken är att leasa sopbilarna, vi behöver ha en i Frostviken också. Just nu körs två bilar, en heltid och den i Frostviken på 40 %. Investeringsmedel behövs för en byggnad att mellanlagra matavfallet i, containrar att frakta osv, säger Helen Löfgren-Larsson, chef för Strömsunds AVA-enhet. 

– Vårt förslag är att det ska vara en miljöstyrande taxa. Det ska vara billigare att göra rätt och sortera ut avfallet. Vill man inte blir det dyrare, men ingenting är presenterat för politiken ännu. Det blir kommunfullmäktige som ska ta beslutet om ny taxa, uppger Helen Löfgren-Larsson.

Vid kommunstyrelsens senaste möte fattades beslut att påbörja arbetet genom en investering i en överbyggnad på Lia i Strömsund där matavfallet kommer att förvaras innan det går vidare.

Det finns önskemål om att det ska byggas en biogasanläggning i Östersund, men det är inte i hamn och frågan är om Östersund är beredd att satsa på ett jätteprojekt. Om detta inte blir av så kommer matavfallet att forslas till andra befintliga anläggningar.

– Att ta hand om matavfallet i en biogasanläggning gör störst miljönytta, säger Helen Löfgren-Larsson.

Hushåll och kommun får bereda sig på att det ska bli ett extra brunt kärl för matavfall, tjocka papperspåsar att lägga avfallet i, nya sopbilar och utbyggnad på Lia.  Sverige ska den 31 december 2023 ha säkerställt att biologiskt avfall antingen separeras och materialåtervinns vid källan eller samlas in separat och inte blandas med andra typer av avfall.

FAKTA:

Under 2018 uppstod 917 000 ton matavfall i hushållen, vilket motsvarar 95 kilogram per person. Hushåll är därmed den sektor som bidrar till den största andelen matavfall, 71 procent. I matavfall inkluderas både oundvikligt matavfall (exempelvis skal, ben och kaffesump) och onödigt matavfall (exempelvis matrester och oöppnade matförpackningar) – ofta kallat matsvinn. Om matsvinnet, i Sverige istället skulle ätas upp skulle vi inte behöva producera lika mycket mat. Detta skulle i sin tur leda till att miljöpåverkan från hela livsmedelskedjan skulle minska. (Källa: Naturvårdsverket)

Powered by Labrador CMS