Strategi för mer säker och närproducerad mat!

Varje dag serveras nära 3200 portioner mat i skolor och äldreboenden i Krokoms kommun. Det är mat av god kvalitet, men med en lokal livsmedelsstrategi kan den bli ännu bättre.

Sedan några år finns såväl en nationell mat- och livsmedelsstrategi som en regional sådan i Jämtland Härjedalen. Med en lokal strategi för vår kommun kan vi nå ännu längre, en strategi för sund, säker och närproducerad mat.

Valet av råvaror spelar en viktig roll för vårt ekologiska fotavtryck. Därför behöver vi tydliga miljö- och djurskyddskrav när det gäller de råvaror och livsmedel som kommunen upphandlar. Målsättningen bör därför vara att minimera upphandling av produkter från länder vars produktion inte motsvarar svenska djurskydds-, livsmedelssäkerhets- och miljölagar. Det är även viktigt att minimera behovet av långväga transporter.

Eftersom svenska bönder följer stränga krav bör deras produkter prioriteras – och främst det som är närproducerat. I Krokom och Jämtland produceras mat av hög kvalitet, såväl kött, fisk som potatis och grönsaker. Med en genomtänkt strategi för detta kan även Sveriges självförsörjningsgrad höjas, vilket är viktigt för framtiden. Det har inte minst den pågående pandemin tydligt visat.

Centerpartiet har därför motionerat om att Krokoms kommun ska utarbeta en egen livsmedelsstrategi för sund, säker och närproducerad mat. Kommunen ska ställa krav på att svenska djurskyddsregler ligger till grund för upphandlingar av kött. Vidare ska kommunen arbeta för att mer närproducerad mat ska upphandlas – och samtidigt ge mindre leverantörer möjlighet att delta i upphandlingarna.

Med en genomtänkt strategi med tydliga miljökrav och god djurhållning som grund kan vi både servera mat av hög kvalitet och främja lokal och svensk livsmedelsproduktion. Det är samtidigt ett sätt att minska sårbarheten och ta ansvar för framtiden.

Andreas Karlsson/gruppledare
Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp i Krokoms kommun

Powered by Labrador CMS