Stoppa tvångsflytt av elever

Flera socialdemokratiskt styrda kommuner har redan fattat beslut där barn reducerats till verktyg i ett försök att lösa problem som den egna oreglerade invandringspolitiken har medfört.

Publicerad

Invandrartäta skolor stängs och dess elever bussas till tidigare väl fungerande skolor med hög andel svenska elever. Dessa skolor blir stökiga och ambitiösa svenska och invandrade elever söker sig därifrån till friskolor för att erhålla studiero och trygghet.

Experimenterandet med bussning tog sin början i Malmö 2007 då Kroksbäcksskolans sjätte- och sjundeklassare, som till 95 procent bestod av invandrarelever, flyttades till Linnéskolan i Limhamn. Politikernas plan var att 20–25 procent av klassernas elever skulle bestå av invandrarelever, men svenska elever bytte skola och det blev i stället hälften. Det ledde till att det blev stökigare på skolan, undervisningen behövde förenklas och eleverna delade upp sig i ”vi och dom”. Den etniska identiteten förstärktes av elevernas interaktion. Tyvärr drogs inga politiska lärdomar av detta.

År 2011 stängdes Norrbyskolan i Borås av integrationspolitiska skäl och eleverna bussades till andra skolor. Skolsegregationen ökade och mottagande rektor hade mycket svårt att se något positivt med integrationsprojektet. Nyköping stängde alla högstadieskolor 2014 och föste ihop kommunens elever i en nybyggd storskola i ett försök att komma tillrätta med segregationen.

Eleverna blandades lika i klasserna utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund, härkomst och ekonomiska förutsättningar. Som resultat fick skolan ordningsproblem, 400 elever flydde till friskolor och redan efter ett år var skolsegregationen högre jämfört med innan.  

I Trollhättan stängs Kronanskolan i höst och högstadieelever från det utsatta området Kronogården kommer att bussas till välfungerande skolor på andra sidan Göta älv. I Filipstad har upprörda föräldrar startat en namninsamling med krav på folkomröstning efter att politikerna bestämt att bryta upp klasser och flytta alla tätortens barn från förskola till årskurs tre till den invandrartäta Strandvägsskolan. I Linköping stängs högstadieskolan i Skäggetorp till höstterminen i år och invandrareleverna kommer att placeras på kommunens övriga skolor.

Det finns ett skrämmande ointresse från Socialdemokraterna att dra rätt slutsatser av de misslyckade experimenten ovan. Det är inte barns uppgift att ansvara för integrationen av invandrare och den påtvingande blandningen av elever gynnar inte alla, vilket socialdemokrater gärna anför i debatten.

Malmö, Borås, Nyköping, Trollhättan, Filipstad, Linköping... När är det ditt barns tur att bli en bricka i politikers cyniska spel? Om förslagen i den likvärdighetsutredning som Socialdemokraterna har beställt bejakas, är risken överhängande att förutsättningarna för små och stora friskolor att utgöra ett reellt alternativ till politikers skolexperiment stryps. Vi arbetar hårt för att barnen ska garanteras goda studieförutsättningar och upplevd trygghet i både kommunala och fristående skolor, det borde Socialdemokraterna också göra. Tyvärr tycks de göra motsatsen.

PATRICK RESLOW (SD) Riksdagsledamot i utbildningsutskottet

JÖRGEN GRUBB (SD) Riksdagsledamot i utbildningsutskottet

ANETTE RANGDAG (SD)  Distriktsordförande Jämtland/Härjedalen 

Powered by Labrador CMS