Stärk personalen inom regionen genom en stärkt personalpolitik!

Vi menar att det krävs ett större politiskt ansvar där frågor om så väl arbetsmiljö och ledarskap får högre prioritet för att på så vis skapa förutsättningar för ett utvecklande arbetsliv för anställda inom sjukvården.

Regionen har problem med att få personal att stanna kvar inom sina yrken. Många anställda inom de legitimerade professionerna inom hälso- och sjukvård vittnar om att regionen inte är en attraktiv arbetsgivare,

Vi måste vara ödmjuka och erkänna att det finns stora utmaningar inom flera sjukvårdspolitiska områden, inte minst de personalpolitiska. Trots att vi från Liberalerna har varit med och genomfört en del förändringar tillsammans med nuvarande styre, anser vi att grundproblemet är avsaknad av långsiktiga hållbara politiska strategier för hur den framtida kompetensförsörjningen ska klaras av.

Vi menar att det krävs ett större politiskt ansvar där frågor om så väl arbetsmiljö och ledarskap får högre prioritet för att på så vis skapa förutsättningar för ett utvecklande arbetsliv för anställda inom sjukvården.

Vi vill:

  • Stärka första linjens chefer med ett tydligare mandat med större förutsättningar för utformningen av vården genom en tillitsbaserad styrning.

  • Skapa en tryggare och hälsosammare arbetsmiljö genom förbättrad schemaläggning, arbetstid och andra arbetsvillkor.

  • Skapa tydliga karriärvägar och fortbildningsmöjligheter för att kunna skapa framtidens arbeten som är så attraktiva att regionen kan klara sin egen kompetensförsörjning.

Roger Bergebo (L) toppkandidat i regionvalet

Karin Bondeson (L) toppkandidat i regionvalet

Powered by Labrador CMS