Sluta förorena Vattudalen flytta upp fiskodlingen på land

Läste att fiskodlingen i Äspnäs vill få tillstånd att öka odling av regnbåge. När en by som tar vatten ur Vattudalen är rädd för föroreningar i vattnet p g a fiskodlingen så borde kommun ställa som krav att odlingen bedrivs landbaserat. Detta borde gälla i fortsättningen i hela kommunen.

Publicerad

Det går att odla fisk i stora kar och med reningsverk för avloppsvattnet. Det går att odla i t ex tomma industrilokaler, ladugårdar, stall mm. 

Har fiskodlingen tillstånd till 2021 så har dom ett år på sig att planera för landodling. Finns inte tomma lokaler, bygg nytt. Fiskodling är och kommer att i framtiden bli lönsamt med investeringar som lönar sig och ger ökade arbetstillfällen. Jag vet att det är lönsamt för att min yngsta dotter arbetar hos två unga entreprenörer, som satsat på fiskodling och matproduktion med stor framgång. Läs Gårdfisk.se.

Det kan inte vara vettigt att man skitar ner ett rent och friskt vatten som folk ska dricka. Vatten är ju att betrakta som livsmedel och skall behandlad därefter. Odlingen bör byggas på land, det möter nog inga hinder. Det skulle säkert ge ytterligare arbetstillfällen vilket skulle gynna arbetslösa ungdomar så dom stannar i kommunen.

Till sist en fråga. Vet någon hur mycket fisk som man odlar i kassarna? Vem kontrollerar det och hur sker kontrollen? När kassarna går sönder och fisken rymmer misstänker jag att det är så mycket fisk så om fisken blir oroad av någon anledning blir rörelsen så stor att kassen går sönder. Det har nämligen hänt i Siljan med katastrofala följer.

I en landbaserad odling finns inte sådan risk. Dessutom kan sjukdomar på fisken upptäckas lättare, BKD, knutsjuka m m så att man slipper smittspridning på frilevande fisk. Vidare är regnbågen en aggressiv fisk som kan störa ut våra inhemska laxfiskar på lekplatserna så dessa minskar. Det har visat sig i Siljan med biflöden från Insjön i söder till Spjutmodammen i norr. 33 000 rymlingar ställer till med stor oreda. Dessutom påstås det att dom ska vara sterila?

Detta var några frågor och funderingar som dykt upp i mitt gamla huvud om fiskodlingar. Kanske skulle man kunna ställa in odlingskar i dom tomma rivningshotade fastigheterna när dom inte får säljas som bostäder. Ett tips i all välmening.

Åke i Järvsand

Powered by Labrador CMS