Slopa avgiften till kulturskolan i Krokom

Det är dags att slopa avgiften till kulturskolan. För Vänsterpartiet är det fråga om jämlika villkor för barn och unga.

Publicerad

Ingen ska stängas ute från den glädje som kulturellt skapande kan ge och inga barn ska behöva höra vid köksbordet att familjen tyvärr inte har råd att låta de delta i kulturskolan. 

Sedan 2020 är Barnkonventionen svensk lag. Ett av målen är att alla barn ska ha samma möjlighet till kulturell och konstnärlig verksamhet, vilket i sin tur ger en glädjerik och värdefull fritid. 

I Jämtland/Härjedalen är kulturskolan avgiftsfri i de flesta kommunerna, det är endast Krokom och Östersund som tar ut avgift. Genom en avgift på kulturskola för barn visar man tydligt vilka prioriteringar och satsningar politiken vill göra, och det är tyvärr inte på de unga i kommunen.  

Vi behöver tänka nytt och kanske hämta inspiration från exempelvis Ragunda kommun, där kulturskolan är avgiftsfri vilket ökar tillgängligheten. Där har kulturskolan verkligen lyckats med att både integrera, engagera och få många elever att delta. 

Krokom säger sig vilja vara en attraktiv barnkommun. Att behålla avgiften på kulturskolan går tvärtemot den viljan. I februari la Vänsterpartiets kommungrupp en motion om att göra den kommunala kulturskolan avgiftsfri. Tyvärr röstades ner av samverkanspartierna (C, M, Kd, Mp) samt Sd.  

Sedan 2020 är Barnkonventionen svensk lag. Ett av barnkonventionens mål är att alla barn ska ha lika möjlighet till kultur. Lever Krokoms kommun upp till barnkonventionen?  

Vänsterpartiet Kommungrupp Krokom 

Marie Svensson 

Nehro Mostafaee 

Mona Puttick 

Ulla-Greta Rexner 

Krister Lundström  

Lennart Wadensjö 

Powered by Labrador CMS