Släpp ambitionen på höghastighetsbanor i södra Sverige

Låt tågstandarden på de stora stambanorna stanna vid 250km/tim.

Det sker privata industriinvesteringar i norra delen i Sverige på långt över 1.000 miljarder under kommande 10-årsperioden. Det ställer enorma krav på infrastrukturen för att kunna frakta ut allt som produceras, och för att kunna transportera arbetskraft till de olika industrierna. Arbetsregionerna kommer att utökas rejält för att få ett större upptagningsområde för arbetskraft. Det bor helt enkelt inte tillräckligt mycket människor i närheten av de kommande arbetsplatserna. Omfattande pendling kommer att ske och där kommer snabba, bekväma och täta transporter att behöva tillkomma. ”Tunnelbanan” måste flytta ut till orterna längs norrlandskusten. Nya järnvägslinjer måste komma till, Norrbottenbanan, Bottniska Korridoren m.fl. stora investeringar. 

I detta är det en stor utmaning för Region Jämtland Härjedalen att sticka ut och få sina behov tillgodosedda. Det kommer att bli oerhört tufft att få gehör för vår vision om 4 timmars restid till Stockholm. De stora och starka ekonomiska krafterna längs kusten kommer att ta allt fokus.

För att uppnå 4 timmars restid till Stockholm krävs investeringar på Norra Stambanan med dubbelspår kring Ockelbo samt förbättringar på många sträckor samtidigt som det av komfortskäl behövs lutande vagnar så att det går köra fortare.

Vi måste därför med kraft sätta ner foten för att ge vår region chansen att fortsätta den positiva utvecklingen som nu har blivit.

Släpp ambitionen på höghastighetsbanor i södra Sverige. Låt tågstandarden på de stora stambanorna stanna vid 250km/tim och se till att hela järnvägsnätet får den upprustning som behövs för att skapa och bibehålla livskraftiga regioner.

Liberalerna Jämtland Härjedalen

Gunnar Dovner

Roger Bergebo

Karin Bondeson

Eva-Britt Boij

Powered by Labrador CMS