Så här ser det ut på många ställen i länet. I Strömsund finns hundratals dumpade skrotbilar. Den här glömde kommunen kvar eller missade när de hämtade 11 bilar i Hoting i juni.
Så här ser det ut på många ställen i länet. I Strömsund finns hundratals dumpade skrotbilar. Den här glömde kommunen kvar eller missade när de hämtade 11 bilar i Hoting i juni.

Dumpade skrotbilar allt vanligare längs vägarna – vem städar upp?

STRÖMSUND (JT) Jämtlands Tidning har tidigare rapporterat om en ökning av skrotbilar som dumpas längs vägarna i länet. Det en allt vanligare syn att se sönderslagna bilar ligga på sidan av vägarna med de värdefulla delarna utplockade.

Publicerad

Annika Berglund, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Strömsunds kommun menar att dumpade skrotbilar kan uppkomma med kort varsel och att det ibland saknas både pengar och tid för att hinna hålla efter. Ofta är det kommunens egen personal som får åka och plocka bort bilarna. Ett decennium tog det innan kommunen forslade bort dumpade bilar på Idrottsgatan i Hoting i juni 2021. Samtidigt plockade kommunen bort en grupp sönderslagna skrotbilar på en grusplan i Stornäset intill E45:an.

Sammanlagt rörde det sig om elva bilar. Kvar på grusplanen ligger nu krossat glas, en krossad ruta, en tom oljedunk och kläder. Dessutom missade kommunen en bil som ligger halvt upp- och nervänd i diket dold av skogsbilvägens krökning en bit innanför grusplanen. Samtliga rutor är inslagna, men inget glas syns i närheten av bilen.

Annika Berglund säger att kommunen inte får inte plocka bort bilar utan att ha kontaktat ägaren enligt lagen om flyttning av fordon, men i många fall går det inte att utröna en ägare när registreringsplåtar och chassinummer är borttagna.

– De som gör så här gör det inte för att de inte vet hur man ska bli av med en skrotbil. Även i de fall där vi har spår kan det hända att vi ändå inte når ägaren. Det kanske är fler än kommunen som sökt dem, säger Annika och förklarar:

– Det vanligaste är att man vill plocka bort katalysatorn, som har det största värdet på en bil, och andra delar som man kan sälja. Sen lämnar man bilarna eftersom man inte får lämna in dem på skroten gratis om inte delarna finns kvar.

Annika Berglund tillägger:

– Man får ju inte skrota bilar yrkesmässigt, alltså hämta bilar hos andra och plocka ut och sälja delarna utan att vara auktoriserad bildemonterare. Det är tydligt att man har plockat ut de värdefulla delarna i dessa bilar, sen om det är i någon sorts omfattning som är olaglig vet jag inte. Man skrotar ju de här bilarna på ett olagligt sätt, men som sagt var kan jag inte bedöma om det görs i någon större yrkesmässig skala.

Men Annika Berglund lägger ändå till att denna typ av avfallshantering är en väldigt lönsam bransch i den kriminella världen.

– Därför ska man vara försiktig om någon hör av sig och vill överta ens bil. Det är bekvämt och man slipper besväret med att skrota bilen själv, men de kan hamna på ett sånt här ställe, säger Annika Berglund.

Annika Hillevidotter, projektmedarbetare på enheten för Avfall, vatten och avlopp (AVA), i Strömsunds kommun är ansvarig för ovan nämnda bilar som plockades bort i Hoting och Stornäset, hon har märkt nya strömningar i samband med de dumpade bilarna.

– Det som vi har sett som är nytt är att bilar köps upp och sen bara lämnas kort därefter. Man kan se att man nyligt gjort ägarbyten och så lämnar man bara bilen kort därefter. Ägarbytena är snabba och sker efter varandra, flera stycken på kort tid på samma bil, säger Annika Hillevidotter och tillägger:

– Lite märkligt är det.

Håkan Bredin, t.f. miljö- och byggchef på Strömsunds kommun berättar att för att kommunen ska kunna forsla bort bilarna behöver de skrivas över på kommunen som ny ägare. Fakturan för de elva bilarna i Hoting hamnade på mellan 8 000 kronor och 10 000 kronor enligt Håkan Bredin. I första hand försöker man hitta ägarna för att vidarebefordra räkningen till dem, i det här fallet hade ungefär åtta av bilarna samma ägare. Här har det ännu inte gått ut någon faktura till ägarna. Finns det ingen som kan betala hamnar det på skattebetalarnas bord. Håkan berättar att det finns hundratals dumpade bilar i Strömsunds kommun.

– Jag hörde att det var någon från en närliggande kommun som köper bilar och plockar katalysatorn och andra delar och sen dumpar dem, säger Håkan om bilarna i Hoting.

Miljöproblem som läckande olja och bilar som rostar sönder är en typ av nedskräpning som är Miljö- och byggavdelningens ansvar. För nedskräpningen på grusplanen i Stornäset menar Håkan Bredin att ansvaret hamnar hos den som slagit sönder bilen i första hand, sen bilägaren och markägaren i andra och tredje hand. Men när kommunen hämtar bilarna är det ju kommunen som är bilägaren – hamnar inte ansvaret då hos kommunen?

– Jo, så kan det vara. Hämtar kommunen en bil städar man ju upp också, om rutan ligger bredvid är det klart att man tar med den, säger Håkan Bredin som just i det här fallet menar att ansvaret borde hamna på Teknik- och serviceförvaltningen eftersom det var de som stod för själva hämtningen av bilarna.

Lars Andreasson, ordförande för Miljö- och byggnämnden menar också att ansvaret för att städa upp glas med mera ligger hos den som hämtar bilarna, speciellt i de fall där ägaren inte går att nå.

– Här måste kommunen eller kommunens entreprenör ta sitt ansvar. Men jag tycker att ortsborna också kan ta ansvar och städa upp eventuellt skräp. Det är helt orimligt att allt ska skötas i offentlig verksamhet. Det blir dyra skattepengar om kommunen ska skicka någon för att åka och sopa ihop lite skräp, säger Lars Andreasson.

I semestertider finns ingen på plats som kan svara på varför den tolfte bilen lämnades kvar ovanför grusplanen i Stornäset, när den ska hämtas, eller när och av vem skräpet efter skrotbilarna ska städas upp.

Lars Andreasson (S), ordförande för Miljö- och byggnämnden, menar att kommunen ansvarar för att plocka bort glaskross efter skrotbilarna forslats bort, men att även lokalbor behöver ta sitt ansvar för sin bygd.
Lars Andreasson (S), ordförande för Miljö- och byggnämnden, menar att kommunen ansvarar för att plocka bort glaskross efter skrotbilarna forslats bort, men att även lokalbor behöver ta sitt ansvar för sin bygd.

Powered by Labrador CMS