Skrattretande lekstuga i Krokom - Styr politikerna eller tjänstemännen?

Publicerad Senast uppdaterad

Det är tydligt att det var allt för länge sedan som politiker och tjänstemän i Krokom utsattes för någon medial granskning.

En stor del av upphetsningen kring våra artiklar är att vi hängt ut politiker och tjänstemän med foto och namn?

Och?

Om politiker och tjänstemän i Krokom inte förstår de demokratiska spelreglerna och offentlighetsprincipen är det väl ert minsta problem om ni kommer i tidningen med namn och bild?

Att vi publicerade en svart ruta på förstasidan med rubriken, transparens i Krokom föll inte heller i god jord.

Det roliga, eller snarare otroliga är att av detta verkar man inte lära ett dugg.

I min hand har jag ett beslut av fastighetschefen Tomas Nilsson om att han beslutat sekretessbelägga mejlkonversation och bilagor mellan honom och bolaget Affloardal Energi.

Vi kommer naturligtvis överklaga beslutet till Kammarrätten.

Under tiden kan jag konstatera att lagstödet för en sekretess på de begärda handlingarna är tunn.

I en artikel i det här numret konstaterar flera politiker att diariet i kommunen fungerar mindre bra.

Det är naturligtvis inte godtagbart.

För att både politiker och medborgare ska kunna ha insyn i verksamheten måste både diarier fungera och tjänstemän ha klart för sig vilka lagar som gäller.

Nu verkar inte den politiska ledningen i kommunen speciellt handlingskraftig.

Istället verkar det vara tjänstemännen som styr? 

Tjänstemännens uppgift är att arbeta enligt lagar och regler. De ska utföra politiska beslut som rör deras arbetsområden. De ska i enlighet med offentlighetsprincipen informera allmänhet och medier.

I Krokom verkar inte detta vara helt klart?

Kanske dags att påminna om att det faktiskt finns ett tjänstemannaansvar i vårt land?

Det innebär att en tjänsteman i offentlig förvaltning har ansvar för beslut i samband med myndighetsutövning och därmed kan ställas till svars även rättsligt!

Det känns trist att som ledarskribent gång på gång behöva påminna om att svensk lag gäller även i Krokoms kommun!

En del vill se JT:s granskning som varande mot vindkraft.

Det stämmer inte.

Min och tidningens linje är och kommer vara för vindkraft som det enklaste och bästa sättet att förse vårt land med miljövänlig energi.

Var parkerna ska ligga måste naturligtvis beslutas på ett sätt som är demokratiskt och transparent.

Från olika håll har också kommit synpunkter om det lämpliga i att Karin Bångman med förflutet som vindkraftmotståndare och med bakgrund inom Projekt Kaxås varit en av de drivande journalisterna i vår granskning.

Att låta henne delta var ett beslut som var lätt att ta. Att en påläst och inom området kunnig journalist i ämnet granskar det som sker, händer alltför sällan i länet!

Länet är litet och personkretsarna små. Jag har från politiker och tjänstemän i Krokom inget hört att man anser det varit problem med att kommunalrådet Björn Hammarberg, har nära kopplingar till det bolag som nu vill sluta avtal med kommunen. Ett avtal som ansvarig tjänsteman alltså sekretessbelagt.

Efter det som skett i länet med Kindberg och Östersundshem borde alla kommunpolitiker och tjänstemän i länet vilja ha maximal transparens av allt som sker inom sin kommuns verksamheter.

Tydligen inte i Krokom, och det bör oroa alla innevånare och inte minst företagare i kommunen.

För då har ni ingen kontroll alls över hur era skattemedel hanteras.

Powered by Labrador CMS