Skogsupprop för miljön

Företrädare för Svenska kyrkans skogsvård anser att de har satt upp höga ambitioner genom att leva upp till rådande certifieringsstandard för skogsbruk i de flesta stift, vilket inte räcker.

Då vår biologiska mångfald är hotat behöver kyrkan ändra nuvarande system i kyrkoordningen, där det står att Prästlönetillgångarna som är drygt 3 % av kyrkans resurser ska förvaltas så effektivt som möjligt med bästa möjliga ekonomiska avkastning. Från 1950 har ca 60 procent av Sveriges produktiva skogsmark kalavverkats och ersatts med mer eller mindre monotona produktionsskogar. Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK) menar att det finns utrymme för ett förändrat skogsbruk.

Enligt den grundsyn som biskoparna lyfter fram i Ett biskopsbrev om klimatet har skogen ett egenvärde i relation till Gud genom att Gud älskar sin skapelse. Denna grundhållning borde motivera Svenska kyrkan till ett ambitiöst arbete för att bevara naturen.

· ViSK vill att Kyrkan ska avsätta minst 20 % av sitt innehav till naturvärden genom att avstå skogsbruk i känsliga områden för den biologiska mångfalden, i tätortsnära områden för människors hälsa och rekreation, och i intresseområden för vårt urfolk där skyddsvärda skogar finns som ett led i försoningsarbetet. Dessa skogar bör omvandlas till kyrkoreservat, i ständigt skydd av Svenska kyrkan som förvaltare.

Få tillgång till exklusivt material på Jamtlandstidning.se

Tack för att du prenumererar på Jämtlands Tidning.

Vi har bytt leverantör.

Därför ber vi dig som redan är prenumerant att logga in på nytt genom att välja Glömt lösenord och följa anvisningarna.

Sedan kan du fortsätta att läsa som vanligt.

Behöver du hjälp att logga in? Har du frågor? Ring eller mejla oss så hjälper vi dig!

063-145832

[email protected]

Jämtlands Tidning Digital 7 dagar
*Testkampanj*

1 kr

Köp nu

Jämtlands Tidning Digital 12 mån

500 kr

Köp nu

Jämtlands Tidning Papper + Digital 12 mån

800 kr

Köp nu

Jämtlands Tidning Digital 1 mån

50 kr

Köp nu

Jämtlands Tidning Papper + Digital 1 mån

80 kr

Köp nu

Powered by Labrador CMS