Skamlig behandling av Regionens personal

Region Jämtland hanterar sin hårt ansträngda sjukhuspersonal uselt. Istället för att underlätta och belöna sina nedslitna sköterskor i olika kategorier görs bland annat schemaomläggningar så att folk får jobba mer för mindre betalt, något som direkt och indirekt styrs från översta nivå.

Publicerad

Bonus och lönelyft, som borde ge rejäla påspädningar i månaden, är det inte tal om.

Jag har erfarenheter av en vårdvecka nyligen när jag låg inne för behandling av njurbäckeninflammation och blodförgiftning.

Jag mötte en helt fantastisk personal som på ett mycket imponerande och proffsigt sätt såg till att omhändertagande och behandling var på sitt yppersta.

De ger dessutom patienterna en lika avgörande som upplyftande positiv energi att hantera sin situation genom sin glada omtänksamma attityd.

Detta trots att nedskärningar tär stenhårt på alla och tvingat verksamheter, som exempelvis kirurgen, att stänga långt över hälften av vårdavdelningarna.

När jag rosade sköterskor och läkare, och sa att regionledningen måste vara otroligt uppskattande för insatserna som görs, så fick jag samfällda reaktioner på det strikt motsatta. De blir istället bemötta med kylig likgiltighet.

Jag fick skrämmande insikter i den nonchalans och kompetensbrist regionledningen visar personalen och verksamhetens förutsättningar.

Och upplevde en obehaglig blandning av tystnadskultur och uppgivenhet inför regionledningens styrande beslutsordningar för verksamheterna.

Det är knappast överraskande att det lett till massuppsägningar bland sköterskor.

För detta är regionledningen till alla delar hundra procent ansvarig.

Det håller inte att bara skylla på resursbrist.

Man bör istället ifrågasätta ledningen med regionråd och politiker. Och på vilken närhet till verkligheten de baserar sina verksamhetsbeslut.

Regiondirektören Hans Svensson och hälso - och sjukvårdsdirektören Maria Söderqvist bor utomläns och skattar på annat håll.

Den munvige Söderqvist brukar hela sina verbala förmåga när hon i olika sammanhang felaktigt hävdar att uppsägningar inte existerar och istället handlar om att personal önskar vidareutbilda sig.

Mer verklighetsnära är att dessa sköterskor valt att kliva av för att de inte stått ut. Samtidigt gillar de sina arbetsplats och önskar i många fall att komma tillbaka om löner och arbetsförhållanden ändrats från skamlig till acceptabel nivå.

En del kan återkomma som dubbelt dyra stafettsköterskor.

En svårslagen prestation av regionledningen i ett svårt ekonomiskt läge.

Det är också stora skillnader mellan hur covidpersonal i landet belönas utöver sin grundlön vilket en enkät gjord av SVT visar.

Några jämförelser:

REGION JÄMTLAND

Betalade inte ut någon extra ersättning till vårdpersonal inom covid-vården. Alla anställda inom Region Jämtland fick ett presentkort till värde av 1 000 kronor att använda i den lokala handeln. 

REGION VÄRMLAND

Har från och med november 2020 gett sin vårdpersonal ett lönetillägg på mellan 8 000 – 10 000 kronor till alla som bytt till avdelningar som bedriver covid-vård. De som inte kunde ta ut fyra veckor sammanhängande semester ersattes också med 5 000 per flyttad vecka, eller 10 000 kronor per flyttad vecka utanför semesterperioden juni – september. All personal fick även ett presentkort i lokal handel till ett värde av 1 000 kronor

REGION JÖNKÖPING

Betalade ut ett ”arbetsvärderingstillägg” på 4 000 kronor per månad mellan april – augusti, till personal som jobbade på IVA och speciella covid-avdelningar. Vårdpersonalen som arbetat stora mängder övertid fick också en höjd övertidsersättning på 300 procent av sin timlön. De som jobbade extra under julledigheten fick en ersättning på 6 000 kronor per extra pass som var minst fyra timmar. All personal fick också ett presentkort på 500 kronor.

Källor: sköterskor och läkare som är och har varit anställda vid Östersunds sjukhus, samt SVT:s enkät.

Jag har varit journalist i över 45 år och upphör fortfarande inte att förvånas över den politiska prestige, självgodhet och härskarteknik som alltför hög grad tillåts vara en del av drivkraften i politiska organisationer, styrelser och ledningsfunktioner. 

Åke Nord

Tidigare landstingsreporter m.m. numera pensionerad 

Powered by Labrador CMS