Ska den korkade skatten på trafikförsäkringspremien vara kvar?

Jag vill tacka Boo Nilsson för debattinlägget https://jamtlandstidning.se/fordonsskatt-nar-fordonet-star-stilla-och-inte-anvands/108793

där han så riktigt skriver:

"Den mest anonyma skatt är på trafikförsäkringspremien, som införandes 2007 och sen dess tillfört statskassan årligen cirka 3 miljarder kronor och tills dags datum cirka 50 miljarder. Pengarna var tänkta att gå till rehabilitering och vård av trafikskadade och ett första steg mot en större reform som gick ut på att trafikförsäkringen skulle ta över vårdkostnader från den allmänna sjukförsäkringen vid trafikskador. Denna del av sjukförsäkringen skulle då bli privat. Men så blev det inte, försäkringssystemet har inte förändrats och skatten finns kvar! (Avgiften framgår i fordonets försäkringsbrev)"

Inför höstbudgeten och kanske en extravalrörelse är det ett guldläge att ställa frågan till alla riksdagspartier om de vill behålla denna korkade skatt!

Thorsten Schütte, Sala

Powered by Labrador CMS