Sjöfart i inlandet!

Tänk dig, fartyg, 100 m långa med last av containrar, fordon, tankers, virkespaket, timmer, allt möjligt, ligga förtöjda vid kajer runt Storsjön och längs våra älvar ut mot Bottenhavet.

Utopi, nää! Fullt möjligt. Redan i dag är ju förberedelserna gjorda. De stora älvarna är utbyggda med dammar och kraftstationer. Forsarna är överdämda och i stället finns sträckor på i bland flera mil med sjöar och lugnt vatten mellan dammarna lämpliga för relativt stora fartyg.

Tänk hur många lastbilar vi skulle slippa på våra vägar om godset i stället kunde transporteras sjöledes och hur mycket bränsle som skulle sparas till gagn för miljön. I Tyskland, Nederländerna, Belgien, Frankrike och andra EU-länder som har inre vattenvägar tar över 20 000 inlandsfartyg, hand om stora delar av lastbilsgodset. Höjden övh i Basel i Schweiz eller Passau i Bayern är nära Östersunds och de har sjöfart. Kolla själv på www.marinetraffic.com

Här hos oss kunde fartygen vara drivna av elmotorer från batterier som laddas med ström direkt från kraftverken under tiden för slussningen till nästa nivå.

Nu när villkoren för kraftstationerna måste omförhandlas är detta ett gyllene tillfälle att förbättra miljön och infrastrukturen i Sverige.

Samtidigt skulle slussarna ge möjlighet för fiskar att vandra förbi dammarna. Kraftverksägarna kommer ändå att åläggas att bygga förbileder för fisken.

Det är klart att kostnaderna och utmaningarna blir gigantiska men man kommer att spara in på mycket annat, energiförbrukning, vägunderhåll t.ex. och slippa många trafikolyckor. Det kommer också att gynna näringslivet inte bara i inlandet utan i hela Sverige. Om detta varit verklighet i dag skulle en energikrävande batterifabrik i t.ex. Östersund vara en möjlighet. I dag faller det på problem med infrastrukturen, att enkelt och billigt kunna både få råvaror och leverera produkter på ett effektivt sätt.

I Sverige är inlandsjöfarten onödigt begränsad även i befintliga vatten som Mälaren och Vänern mycket beroende på Transportstyrelsen stränga regelverk. De bestämmelser som är godkända i övriga EU räcker enligt dem inte i Sverige. Detta belastar sjöfarten och medför kostnader som omöjliggör en klimatsmart lösning.

Lär av det det som fungerar väl i Europa och anpassa och utnyttja de fördelar som inlandssjöfart skulle kunna ge oss. Inte bara Indalsälven, Dalälven till Siljan har stor potential att effektisera transporterna.

Ta med denna vision i de framtida infrastrukturplanerna.

John-Erik Johansson
Borglunda

Powered by Labrador CMS