Vi anser att vi inte har fått ett svar på den begäran som vi gjorde till kommunen som i stället svarar till mig personligen. Det är  mer ett slag i ansiktet, säger Svante Westin
Vi anser att vi inte har fått ett svar på den begäran som vi gjorde till kommunen som i stället svarar till mig personligen. Det är mer ett slag i ansiktet, säger Svante Westin

Politisk strid blåser upp kring rivningarna i Backe

Socialdemokraterna i Strömsund avvisar Fjällsjö AB:s önskemål om att få köpa fastigheter av det kommunala bostadsbolagets i Backe.

Publicerad

Bybornas kamp att föra utvecklingen i Backe framåt upphör inte. Det blåser upp till politisk strid när kommunstyrelsen håller årets sista möte. Moderaterna har lämnat ett initiativärende till kommunstyrelsen där man föreslår att kommunchefen får i uppdrag att utreda och föreslå ändringar i ägardirektivet till SHB, så att bolaget kan avyttra hela eller delar av bostadsbeståndet på en ort genom försäljning. Centerpartiet förklarar att man inte har något emot en alternativ utförare. Vänsterpartiet har ännu inte diskuterat frågan, men Peter Frost säger att han personligen inte har något emot en försäljning.

–  Skrivelsen till kommunen skickades från Fjällsjö AB svb. Vi anser att vi inte har fått ett svar på den begäran som vi gjorde till kommunen som i stället svarar till mig personligen. Det är  mer ett slag i ansiktet, säger Svante Westin, interimsordförande i Fjällsjö AB svb*.

Läs mer: Entreprenör i Backe ger inte upp – vill starta B&B i rivningshotade hus

*svb står för särskild vinstutdelningsbegränsning och är ett särskilt slag av privat aktiebolag. Företagsformen är tänkt för verksamheter som tidigare drivits i offentlig regi, till exempel företag som etableras i privat regi inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Powered by Labrador CMS