Luften vibrerar när ”Sländan” med ett mäktigt motordån och eldsflammor ur avgasrören startar för en provtur efter en ombyggnad. För att inte besättningen skulle få köldskador av det enorma vinddraget fick fronten täckas med presenningar.
Luften vibrerar när ”Sländan” med ett mäktigt motordån och eldsflammor ur avgasrören startar för en provtur efter en ombyggnad. För att inte besättningen skulle få köldskador av det enorma vinddraget fick fronten täckas med presenningar.

JT avslöjar okänd story från det kalla kriget: Sjönk pansarsläden Sländan i Storsjön?

Vårvintern 1947 sägs ett av krigsmaktens mest spektakulära fordon ha gått genom isen i Kungsgårdsviken. Fast ingen vet om det stämmer.

Publicerad

Det ryktas att Kungsgårdsviken utanför Frösön ruvar på en hemlighet. Vårvintern 1947 sägs ett av Krigsmaktens mest spektakulära fordon ha gått genom isen just där. Allt som rör Pansarsläden Sländan blev mörklagt. Men JT har hittat uppgifterna - som avslöjar en häpnadsväckande story från det kalla kriget.

Efter att kriget mellan Finland och Sovjetunionen avslutats 1944 var den finska krigsmakten försvagad. En sovjetisk aggression genom Finland mot Sverige var inte osannolik. Särskilt vintertid ansågs att fientliga trupper som ryckte fram över Kvarkens is kunde nå de svenska kusterna på endast något dygn. Den som inte gjorde sig några illusioner var militärbefälhavaren för Övre Norrland. Under mars 1944 skriver han i ett hemligstämplat PM till Försvarsstaben:

”Mötande av dessa anfall måste ske med snabba lättrörliga förband försedda med pansarvärnsvapen. Möjligheten att skapa särskilda pansarslädesförband för detta ändamål bör undersökas”.

Önskemålet var alltså snabba, tungt beväpnade motoriserade förband som redan ute på isen kunde sättas in i överraskande avvärjningsanfall. Kort och gott, det som krävdes var en aldrig tidigare skådad krigsmaskin. Försvarsstaben fann förslaget intressant och beslöt att utreda det djupare. Och det gjordes snabbt. För redan under senare delen av 1944 kunde Försvarsstaben godkänna ritningarna till ”ett med pansarbrytande vapen utrustat fordon, ”Sländan”, avsett att med propellerdriven flygmotor framföras på istäckta vatten”. Samtidigt uppdrogs åt stridsvagnstillverkaren AB Landsverk att färdigställa en prototyp. När konstruktionsarbetet kommit så långt att praktiska prov med prototypen kunde genomföras hade Andra världskriget visserligen avslutats. Men hotbilden mot Sverige kvarstod. Bedömningen var att den till och med förstärkts i och med Norges aviserade inträde i NATO.

Under februari 1946 fraktades den färdiga pansarsläden till F4 på Frösön. Där monterades en flygplansmotor, Mercury VI på 540 hästkrafter, i Sländans akterdel. Och nu skulle krigsmaskinen provas i skarpt läge. Men då inträffar något: ”Under en vid F4 den 11 februari påbörjad förberedelse att färdigställa pansarsläden för praktiska prov skadas denna av vådeld. Vid en av personal från flottiljen företagen uppvärmning av motorn medelst spritkamin exploderar densamma varvid propeller och motor erhåller skador av sådan omfattning att prov icke kan genomföras”.

Några veckor senare var ”Sländan” åter redo för provkörningar och under sex dagar kördes den på isen där snödjupet var cirka 40 cm. Men på grund av temperaturväxlingarna mellan minus 7 till plus 5 grader så brast skaren. Dessutom föll fuktig nysnö under provningsdygnen. Tillsammans gjorde det här att ”Sländan” inte fick avsedd toppfart. Motorn var helt enkelt för svag. Lösningen blev en Mercury XXIV-motor på hela 980 hk och en ställbar trebladig propeller. Fast nu var våren på gång och pansarsläden fick garageras på F4 tills isen på nytt lade sig. Men efterjulsvintern 1947 var det dags igen. Sländan drogs ut ur hangaren i Kungsgårdsviken. Motorn värmdes upp, oljan kvarnades ut och sen… Dånet hördes miltals när pansarsläden med raka utblås från den mäktiga 12-cylindriga motorn brakade fram över vidderna i nästan 130 kilometers fart - och det på snötäckt is! Toppfarten på blank is vågade Arméns Fordonsbyrå inte ens prova…

Men de häpnadsväckande resultaten imponerade ändå inte. Försvarsstaben sågade Sländan rakt av. ”… som allmänt omdöme kan sägas att en motorpansarsläde av typ ”Sländan” är klumpig och ohanterlig. Fordonet lämpar sig icke för praktiskt bruk av något slag, varför den bör kasseras”. Och så blev det, fast först ett drygt år senare, då ”Sländan” i en rapport avförs som ”nedmonterad vid F4:s huvudverkstad”. Men stämmer det? Ett rykte gör nämligen gällande att ”Sländan” gick genom Kungsgårdsvikens is vid de sista provkörningarna i april 1947. Sant eller inte? Ingen fick säga något. Men noterbart är att både Krigsarkivet och Svensk Pansarhistorisk Förening i sina arkivmaterial har anteckningar som styrker ryktet…

Powered by Labrador CMS