LEDARE

Sätt gärna på eleverna, men inte på arbetstid

I det här numret har vi en artikel om hur Regionens ledning och ledningen på Birka handlagt ett ärende där en manlig lärare i 50-årsåldern hade sex med en 19-årig elev på skolan. Vi har skrivit om det tidigare och jag blir mer och mer förvånad över bristen på engagemang från ansvariga.

Publicerad Senast uppdaterad

Det skolledningen på Birka och ansvariga på Regionen gör är fegt. Det är dessutom ett svek mot den drabbade flickan.

Man negligerar dessutom helt en stor del av eleverna vid skolan och deras frågor och oro.

Jag har tidigare ställt frågan om Regionens värdegrund.

Svaret är att det har man tydligen ingen. För en värdegrund är inte byggt på lag utan innebär en moralisk kompass som styr verksamheten.

Birka är en skola som drivs av Regionen.

Det som sker på skolan är under ansvar av just, Regionen!

På en skola måste eleverna ha rätt att veta att studierna sker utan att de ska behöva ha i tankarna att lärarna har annat i sinnet än att lära ut det som läroplanen fastlår.

Det är en förtroendefråga, det handlar om moral och om mjuka värden.

Det handlar om lärare som bland annat ska visa vad som är lämpligt i sociala sammanhang.

Det handlar om en plats som fått förtroende att utbilda unga.

Birka och dess ledning har svikit det förtroendet!

Att göra ärendet till någon sorts uppvisning i att följa arbetsrätt och regler är inte att följa en värdegrund!

En lärare som gör det som skett har rimligen förbrukat sitt förtroende! I det här fallet tydligen inte hos ansvarig arbetsledning!

Förtroendet är dock förbrukat hos eleverna på skolan, och det kanske är viktigare?

Det uttalanden som den nya rektorn gör i dagens artikel visar på en okänslighet och en frånvaro av analys av situationen som gör att jag undrar över hennes lämplighet för jobbet!

Jag kommer närmast att tänka på en intervju jag gjorde på en snickerifabrik i Indonesien för 35 år sedan. Samtliga arbetare var tjejer 15-25 år som arbetade med snickerimaskiner som helt saknade alla former av skydd.

På min fråga om inte det skadades och dog arbetare svarade chefen glatt, det skadas eller dör några varje månad men det är inget problem, folk står på kö för att få jobb!

Vad gör rektorn på Birka, om den här läraren tappar omdömet gång till?

Erbjuder tre psykologtimmar till nästa drabbade elev?

Hade läraren tagit eleven på brösten på lektionstid hade han blivit åtalad och sannolikt dömd. Det hade i sin tur naturligtvis resulterat i avsked.

Istället blir ärendet ett exempel på bristande värdegrund och avsaknad av moralisk kompass.

Vi följde lagar och regler…….

Det var den kanske vanligaste ursäkten hos krigsförbrytare efter andra världskriget!

Jag funderar över vilka signaler en skolledning som ignorerar oron hos en stor elevgrupp ger, Vi bryr oss om er!?

Eller blir det bara, äsch det är så många som söker……….

Powered by Labrador CMS