Satsa på Valsjöbyns skola och på fler lärare

Säg ifrån Krokoms politiker! Visa civilkurage. Visa att ni lever upp till devisen att hela Krokom ska leva. Visa att ni verkar för demokrati!

Motsatsen till demokrati är diktatur. I en diktatur bestämmer bara ett enda parti eller en enda person.

Vad gäller Rödöns och Aspås skolor tog politikerna sitt ansvar gentemot en girig majoritet och undvek ytterligare centralisering. Centralisering är landsbygdens största fiende och demokratins största fiende ; så även i Hotagsbygden. Vi längst upp i Krokoms kommun är marginaliserade sen förut med kommuncentra i Krokom 11 mil från Valsjöbyn.

De som sitter i Krokom vet ofta inte hur det ser ur längst upp i norr. Vilka är villkoren för inflyttning, arbetspendling, barnfamiljer, barn, vuxna och äldre där? Mötet kommunen nyss haft i Valsjöbyn visade tydligt på stor okunskap. T.ex. var både politiker och tjänstemän förvånade över hur bra skick Valsjöbyns skolan var i!

Krokoms kommun har i skolfrågan agerat odemokratiskt och inte följt folkviljan från senaste medborgardialogen enligt Krokoms reglementet 24 oktober 2019. Tjänstemännen Sara Anselmby och Ulla Schill skrev summeringen från mötet(se Krokoms hemsida): ” Det alla grupper var överens om var att skolorna i Hotagenområdet inte skulle röras”.

Ett halvt år senare började samverkanspartierna propagera för en ny skola i Rötviken genom att gömma sig bakom byalagen och muta befolkningen med ett supersötat alternativ på 20 miljoner kronor. Dessa pengar var avsatta i SABY redan i oktober alltså innan BUN tog beslut 1 december. Fullmäktigerepresentanterna som ska vara högst beslutande om skolan var redan då överkörda av den maktfullkomliga kommunledningen. Ett stort nederlag för demokratin och därigenom för alla skattebetalare i Krokoms kommun! Det andra alternativet att flytta förskola/fritids till Valsjöbyns skola var bara sötat med 1 miljon kronor. Det är fria val det!!!!

Att bygga en ny skola är inte smart när en fin skola redan finns som inte är utdömd på något sätt och som är värd att satsa vidare på både ur ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Den ligger dessutom på kommunal mark med stor skolgård endast ca 15 kilometer från Rötviken.

Att bygga ny skola är inte smart då barnen i norra Hotagen får ytterligare 6 skolår med långa resor. De har gått på dagis /fritid i Rötviken. De har längst till både högstadiet och gymnasiet. Dessutom åker de från årskurs 3 till Föllinge en dag i veckan. Många år hade Gunnarvatssbarnen 3 mil enkel väg till Valsjöbyns skola då de hämtade barn på fjället och vid norska gränsen fast kartavståndet var 8 km.

Att bygga ny skola för totalt runt 20 barn är inte smart när man inte vet om nästan halva elevunderlaget försvinner till en ny sameskola inom Jämtlands län.

Att bygga en ny skola är inte smart när hela bygden i stället behöver pengar till att i första hand säkerställa inflyttning genom fler jobb på nära håll.

Drygt 15 personer pendlar redan idag till olika jobb i Norge från Hotagenområdet. Genom särskilt ”gränsgångaravtal” skattar dessa pendlare i Sverige. Utveckla samarbetet med företagare på norska sidan!

Jag skulle istället kunna tänka mig en sporthall som gemensamt projekt för bygdens fortsatta gemenskap och för folkhälsan skull; något för ung som gammal. Det är något som verkligen behövs! Efter den stora ombyggnaden senast av Valsjöbyns skola togs den enda gymnastiksalen bort från Hotagsbygden. Gymnastiksalen var flitigt använd kvällstid av högstadieelever som hade mycket stillasittande i buss. De åkte kl. 7 och var hemma 17.30. Det var gymnastik och danskurser där. Bybor och turister fick duscha och basta där vid behov efter träning inne eller ute på spår, på plan eller på rinken.

Ny skola behövs inte. Anpassa Valsjöbyns skola för att ta emot förskola/fritids med mer än 1 miljon kronor. Gör det som behövs utifrån barnens faktiska behov och Skolverkets regler. Alternativen bör ju vara jämbördiga om det ska bli rättvist!! Barnen är värda att satsa på i alla sammanhang. Försätt inte barnen i den värsta situationen en ny skola skulle innebära nämligen att det blir i slutändan så dyrt att antalet lärare måste minskas då besparingar måste göras. Satsa på Valsjöbyns skola och chans till fler lärartimmar för bra undervisning. Det är dessutom som att köpa grisen i säcken med en ny skola!! Hela Krokom ska leva var det politiker!!!

Från Carin Hallquist fd lärare och sjuksköterska numera pensionär i Valsjöbyn, Krokoms kommun.

Powered by Labrador CMS