Samhällsutveckling som tar klimatkrisen på allvar

Klimatförändringen är vår tids ödesfråga och kräver såväl investeringar som reformer inom en lång rad områden.

De stora floderna håller på att torka ut. Från Kina i öst till USA i väst kommer rapporterna, effekter av torkan är så storskaliga att de syns från rymden. När vattennivåerna i de stora floderna sjunker kan de inte fungera som transportleder eller bevattna jordbruket. Livsmedelsproduktionen drabbas. Extrem torka i Kenya, Etiopien och Somalia leder till att över 20 miljoner människor riskerar att drabbas av svält på grund av uteblivna regnperioder enligt FN.

I Pakistan har över 30 miljoner människor drabbats när stora delar av landet står under vatten. Pakistans regering beskriver läget som en klimatkatastrof. Översvämningarna har hittills orsakat över tusen människors liv och jordbruket är så påverkat att det väntas ta flera år innan vissa områden kan vara brukbara igen.

Detta sker här och nu, vid 1,2 graders global uppvärmning. Om klimatarbetet inte växlas upp i Sverige, i EU och i världen, är vi påväg mot över 3 graders global uppvärmning.

Den koldioxid vi släpper ut idag, imorgon och nästa vecka stannar i atmosfären i hundratals år och gör täcket av växthusgaser runt jorden lite tjockare. Och tiden vi har kvar innan täcket av växthusgaser är så tjockt att vi kommer få en global uppvärmning över 1.5 grader, är extremt kort.

Klimatförändringen är vår tids ödesfråga och kräver såväl investeringar som reformer inom en lång rad områden. Det handlar om en samhällsutveckling som tar klimatkrisen på allvar. Det handlar inte om utopier eller någonting som händer någon annan, långt borta. Det handlar om din vardag, din säkerhet, och din ekonomi. Det handlar om att undvika skenande matpriser eller till och med matbrist. Det handlar om att ha en energiförsröjning som går att lita på både för vanligt folk och företag. Det handlar om att säkerställa våra möjligheter att transportera oss. Vi måste agera nu. Och gör vi det, kan vi både undvika de allvarligaste riskerna av klimatförändringen och tillvaratar alla de möjligheter som klimatomställningen ger.

Jag vill:

  1. Att Sverige ska nå klimatmålen och samtidigt driva på arbetet internationellt

  1. Stärka det svenska jordbruket för ökad inhemsk livsmedelsproduktion, högre krisberedskap och minskad klimatpåverkan

  1. Att skogsbruket blir rustat för att hanter klimatrelaterade risker och att skogsägare får goda förutsättningar för hållbart brukande och skydd av skog.

  1. Skynda på elektrifieringen av transportsektorn, utveckla förnybara drivmedel till sjöfart och flyg, rusta upp och bygga ut järnvägen samt förbättra förutsättningarna för cykling och kollektivtrafik i våra tätorter.

  1. Fortsätta arbetet för den gröna industrirevolutionen.

  1. Möta de höga elpriserna med energieffektiviseringar och bygga ett robust elsystem i hela landet.

  1. Säkra ett fortsatt starkt bistånd där Sverige kan stödja andra länders klimatarbete.

Det är allvar nu. Klimatet måste prioriteras, inte bara när målen sätts utan också när åtgärderna ska genomföras. Samtidigt innebär vägen till ett klimatneutralt samhälle fantastiska möjligheter. Nya innovationer, högre krisberedskap, ökad inhemsk livsmedelsförsörjning och ett leveranssäkerhet energisystem. Enklare vardag för oss invånare och mervärden som renare luft, mindre buller och trevligare stadsmiljöer. Sverige kan bli en världsutställning för nya innovationer och hållbar samhällsutveckling.

Elin Söderberg, riksdagskandidat Miljöpartiet de gröna

Powered by Labrador CMS