LEDARE

Samhället måste återskapa sin närvaro i glesbygd – vem tar tag i det?

Vi har fått en ny regering, den utmärks bland annat av att inte en enda minister kommer från den norra delen av vårt land. Det bådar inte gott!

Det säger sig själv att har man inte handfast erfarenhet av hur det ser ut i en stor del av landet har man knappast heller ambitionen att ändra det.

Samhället avlövar sina verksamheter och när de gör det så passar även andra stora aktörer som bankerna på att följa i spåret.

Jag ska ta er på en nostalgisk återblick.

När jag för 40 år sedan började min journalistiska bana som lokalredaktör på Östersunds-Posten hade ÖP och LT varsin lokalredaktion i Strömsund med två anställda journalister på vardera redaktionen, det fanns dessutom en kontorist och en säljare.

Vi bevakade en kommun där det fanns postkontor i de flesta större orterna i kommunen.

Det fanns polisstationer i Gäddede, Hoting, Backe, Hammerdal och Strömsund.

Televerket existerade fortfarande och hade arbetscentraler över hela kommunen.

I Gäddede fanns en tullstation med tiotalet tulltjänstemän.

På de flesta orter fanns arbetsförmedling och försäkringskassa.

I Strömsund fanns både Lantmäteri, Kronofogde och Skatteverk.

Det fanns minst två bankkontor på de flesta orter.

Idag har posten ett företagscenter i Strömsund. Kommunens polisstation ligger i centralorten.

Tullen är Gäddede är borta.

Det som finns kvar av service finns i Strömsund!

Det är hundratals statliga servicejobb som försvunnit under årens lopp från kommunen.

Och det under mantrat att idag går det mesta göra digitalt.

Nu är jag övertygad om att det finns fördelar för hela samhället att man har fysisk närvaro.

Bland annat är det en stark signal till boende i glesbygd att vi betyder något!

Boende i Gäddede har 13,5 mil till polisstationen!

Vad ger det för trygghet och vad berättar det om vilken vikt samhället lägger på orten?

Just nu har man dessutom som vi berättat fem mil till närmaste ställe att kunna tanka på!

Och det är det som är det stora problemet.

När staten drar sig tillbaka ger det signaler till resten av samhället.

Den här orten eller delen av landet är inget att satsa på.

Något som snabbt snappas upp av andra aktörer.

Idag har i kommunen två banker kontor i Strömsund. Och det lär vara en tidsfråga innan de läggs ned.

Det var knappast någon tillfällighet att bolaget bakom macken i Gäddede mer eller mindre glömde bort att meddela att man skulle bygga och stänga en månad!

När samhället sänder signalen att dessa orter och områden inte är viktiga och lägger ner service bidrar man aktivt till utflyttning och till att framtidstron minskar.

Därför är det viktigt att vi har politiker i ledande ställning som förstår glesbygdsproblemen!

Ett av förslagen som nya regeringen vill genomdriva är att slå ihop elprisområdena till ett enda!

Det skulle innebära mycket högre elpriser för oss i norra delen av Sverige och obetydligt lägre för de som bor i Skåne.

Och för er som undrar, det finns en lokalredaktion i Strömsund idag, Jämtlands Tidnings!

Powered by Labrador CMS