Så var den på plats! Den nya Regionala utvecklingsstrategin, RUS:en

”Jämtlands län 2050 – En nytänkande och hållbar region att leva, verka och utvecklas i” är en gemensam länsvision, en gemensam målbild av hur vi vill att länet ska vara och se ut år 2050.

Publicerad

Arbetet med att ta fram den nya strategin har varit ett brett samarbete med länets aktörer med ett fantastiskt engagemang och många bra inspel. Det har till exempel genomförts möten samt workshops med samtliga länets kommuner, länsstyrelsen, samebyar, universitetet, näringslivet och Jämtlands gymnasium. 14 olika projekt har beviljats tillväxtmedel för att ta fram kunskapsunderlag och medborgarnas synpunkter har inhämtats via medborgarenkät.

Regionfullmäktige antog under onsdagen den Regionala utvecklingsstrategin som tillsammans med Mål och långsiktiga prioriteringar för den regionala tillväxtpolitiken i Jämtland Härjedalen samt Program för Smart Specialisering sätter agendan för länets regionala tillväxtpolitik och utvecklingsarbete. Arbetet framåt för att nå länets målbild kommer att ske processinriktat och strategiskt, där hela länets förutsättningar och förmågor synliggörs samt att hållbarhetsperspektivet kommer att finns med hela vägen. Tillsammans kommer vi att sätta en gemensam färdplan mot 2050 och jobba vidare och utveckla länets fyra styrkeområden: - Jord, skog och vatten - Hållbar energi - Upplevelser och - Digitala lösningar

Jämtlands län ligger i framkant när det gäller det strategiska arbetet och hur vi jobbar och hur vi tänker i utvecklingsfrågorna. Med det stora och breda engagemang som finns i länet har vi goda förutsättningar för att tillsammans fortsatt leda och utveckla tillväxtarbetet i vårt attraktiva län.

Elise Ryder Wikén (M) Ordförande Regionala utvecklingsnämnden, Region JH

Powered by Labrador CMS