S: Du sprider osanningar Saila

Svar på Saila Quicklunds debattinlägg.

Moderaterna har svikit sitt viktigaste vallöfte, nämligen att till 1 november ha fått ett generöst högkostnadsskydd på plats för att lindra konsekvenserna av de höga elpriserna.

Dessutom kan man i Tidöavtalet utläsa att den högerkonservativa regeringen och Sverigedemokraterna har för avsikt att göra hela Sverige till ett elprisområde och därmed permanent höja elpriset i Norrland. Ett förslag som om det blir verklighet vore ett dråpslag för länet.

Som det framgår av Saila Quicklunds (M) debattinlägg är man inom högern mycket stressad över sitt misslyckande med elprisstödet. Man drar sig inte ens för att sprida osanningar. Att påstå att Socialdemokraterna har lagt ned kärnkraften är felaktigt och enkelt att kontrollera.

Regeringar av olika färg har genom åren höjt såväl kärnkraftsskatten som avfallsskatten. Faktum är att Moderaterna stod för den största höjningen under sin tid vid makten.

Vi avundas inte Saila Quicklund när hon som riksdagsledamot från länet ska förklara för folk på byn varför regeringen tycker det är viktigt att kompensera för höga elräkningar i södra Sverige, men inte i de mellersta och norra landsändarna.

Elpriserna är höga i hela landet. Folk och företag går på knä. För oss socialdemokrater är det självklart att kompensation ska utgå till alla som drabbas av höga elpriser, oavsett var man bor i landet. Det är en fråga om respekt!

Kalle Olsson (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

riksdagsledamöter Jämtlands län

Powered by Labrador CMS