S: Det ska vara ordning och reda i ekonomin!

För oss socialdemokrater handlar budget om att kombinera vilja och ambition med ansvar.

Östersunds kommun ska framåt och för att lyckas med det behöver vi ordning och reda i ekonomin, en stark välfärd och glasklart fokus på utveckling. Vi säger därför ja till satsningar på skolor och utbildning, ja till ökade resurser inom omsorgen och ja till en meningsfull fritid för alla i Östersunds kommun. Vi säger ja till väl fungerande kollektivtrafik men vi säger nej till det högst oklara projektet ”Östersundslänken” som under sin korta tid som pappersprodukt hunnit bli tio gångar dyrare än budget. Vi säger nej till att kommunen ska betala ett nytt kök åt Engelska Skolan och vi anser att endast nödvändiga åtgärder bör genomföras på Rådhusets gamla del. Dessa prioriteringar skulle avsevärt förbättra kalkylerna.

På andra sidan har vi de styrande med Centern i spetsen som i en snabb takt bygger ett skuldberg. De tänker öka kommunens skulder med historiska mått, från 470 till 2 770 miljoner kronor. Minst två tredjedelar av alla investeringar vill de ska bekostas med lån. Detta samtidigt som räntorna snabbt stiger. En ränteökning med 1 procent innebär ytterligare kostnader på 17,5 miljoner.

Den borgerliga budgeten för 2023 och de följande åren är mycket svag. lånen är enorma, resultaten ligger knappt på plus och de är inte i närheten av de nivåer om ”god ekonomisk hushållning” som vi gemensamt beslutat om.

Ett annat faktum är att styrets budget bygger på ett befolkningsmål med inflyttning ungefär 400 personer för 2022. Vid halvåret hade vi dock bara ökat med 44 personer. Med varje 100 personer som målet missas med, försvinner ytterligare 7 miljoner. Addera slutligen något räknefel, missade investeringsobjekt eller ökade byggpriser och stigande matkostnader, så har vi ett skenande underskott.

Lån är inga gratispengar, utan lån ska betalas tillbaka. För varje 100 miljoner kronor som kommunen lånar ökar driftskostnaderna med 5 miljoner per år. De kraftigt ökade kapital- och driftskostnader i kombination med obefintliga resultatmässiga marginaler hotar kommunens utveckling och kvalitén i välfärden. I klartext - det blir inga pengar till personal i skolor eller omsorgen. Detta är inte en ansvarsfull hantering av våra gemensamma medel.

Politik handlar om att vilja men också om att våga välja. Detta förmår det nuvarande styret inte att göra och samtidigt görs för lite för att klara tillväxten.

Rösta på Socialdemokraterna för en jämlik och hållbar utveckling av Östersunds kommun, där vi driver förändring tillsammans utan att skicka skuldnotan kommande generationer.

Niklas Daoson (s) oppositionsråd Östersunds Kommun.

Powered by Labrador CMS