Det är ödsligt och leksakerna är översnöade på Rötvikens förskola. När Jämtlands Tidning är på besök är det bara personal på förskolan men inga barn.
Det är ödsligt och leksakerna är översnöade på Rötvikens förskola. När Jämtlands Tidning är på besök är det bara personal på förskolan men inga barn.

Inga barn på förskolan i Rötviken men ändå bra bygga nytt

Barn- och utbildningsnämndens beslut att bygga en ny skola och förskola i Rötviken skapar konflikter och förvirring i byarna i området. En del tycker det är ett bra beslut medan andra är kritiska. Men var är förskolebarnen? När Jämtlands Tidnings kom till Vikebo förskola i Rötviken fanns det inga där alls.

Publicerad

I nuläget hyr kommunen förskolan i Rötviken av en privat fastighetsägare i Upplands Väsby för 200 000 kronor per år. Enligt tjänstemännens schablonberäkning handlar en ny förskola och skola om en investering på minst 20 miljoner kronor för Krokoms kommun och dess skattebetalare och en ökad kostnad om 655 000 kronor per år jämfört med nuvarande upplägg.

Karin Jonsson, kommunalråd (C) har i en tidigare intervju berättat om vinsterna det ger med att bygga nytt, bland annat samordning av personal. Pengar saknas inte heller, de finns i samhällsbyggnadsenhetens budget.

Enligt Karin Jonsson rådet det en inflyttning till området av unga familjer och för att klara framtidens växande elevunderlag behövs en ny skola. Men några siffror på hur många nya familjer som flyttat till området kan Karin Jonsson inte uppge.

– Det får tjänstemännens utredning visa, jag har inte dessa siffror. Men det är en inflyttning till den delen av kommunen, säger Karin Jonsson.

Jämtlands Tidning har tidigare besökt Valsjöbyn. Nu gör vi ett nedslag i Rötviken för att få en bild över hur beslutet mottagits av de lokala invånarna på plats. På Handlarn, den lokala matbutiken jobbar denna dag Susanna Sillström. Hon är inflyttare till bygden och flyttade till Valsjöbyn för cirka tio år sedan. Hon berättar att hon också sitter i Valsjöbyns byalag. Även hon ser att beslutet om skolan blivit en infekterad fråga som skapar splittring bland en del personer i bygden.

– Det är tråkigt att kommunens beslut skapar konflikter. Det blir en väldigt dyr lösning för kommunen att bygga en helt ny skola i ett område som inte har någon direkt inflyttning, konstaterar Susanna Sillström.

När hon får höra att Karin Jonsson ändå påtalat för Jämtlands Tidning att det sker en inflyttning och att folk vill flytta hit, blir hon mycket undrande: – Detta skulle jag vilja ha källa på. Det är inget jag hört eller sett. Men börjar kommunen inte fel ände nu? Är det inte bättre att ordna arbetstillfällen först här, det är ju så en reell inflyttning främjas.

Vi gör också ett stopp i stormens öga, det vill säga Vikebo förskola i Rötviken. På den igensnöade förskolegården leker inga barn. Vid grinden möter en av pedagogerna oss och bekräftar det vi ser - att det saknas lekande och tjoande barn på förskolan. Den är helt tom.

– Det är inga barn här nu, det ska komma två barn senare. Just nu har vi fem barn inskrivna hos oss och barnen är här när föräldrarna arbetar, säger pedagogen som vill vara anonym. Hen vill inte berätta när föräldrarna jobbar och vilka tider som det är barn på förskolan. De två barnen som ska komma under dagen är från samma familj och den bor i Valsjöbyn, någon mil från Rötviken.

– Vi tycker det är bra att kommunen bygger en ny skola här. Vi vill ha en ny förskola och skola i Rötviken, säger hen.

Av Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef i Krokoms kommun får Jämtlands Tidning ut information om situationen på förskolan: ”Ett av de fem barnen har flyttat med renar och familj till annan ort utanför kommunen och är borta fram till påsk. Övriga barn har senaste veckorna varit helt eller delvis frånvarande på grund av renflytt och skiljning,” skriver Birgitta Lundgren.

Rektorn för Vikebos förskola Fredrik Rosenqvist, meddelar att förskolan har två personal på heltid och en på 60 procent för att ta hand om de fem inskrivna barnen och fritidshem på morgon och eftermiddag. Några mil från Rötviken - i Offerdal - ligger Landöns förskola. Där har antalet barn minskat och inför hösten räknar kommunen att det blir fem förskolebarn. Men i Landön är beskedet inte utveckling och nybyggnation. För ett år sedan sköt Barn- och utbildningspolitikerna i Krokom upp beslutet om att flytta barnen från Landöns förskola, i väntan på att skolutredningen för Krokom blir klar. Innan jul var personalen inbjudna till ett möte för att diskutera situationen. Så olika kan alltså framtiden för förskolor i Krokoms kommun se ut.

En person som Jämtlands Tidning träffar och som vill vara anonym, säger:

– Vi är många i bygden som ser en betydligt effektivare lösning. Det är att flytta förskolan i Rötviken till Valsjöbyns skola, den skolan kan man bygga om, för en mindre kostnad så att det ryms en förskola där också. Dessutom äger kommunen redan marken och skolan i Valsjöbyn, säger hen.

Kanske är det detta som är kärnan till varför det blivit två läger runt skolfrågan. Att kommunen inte undersökt de andra alternativen som finns, innan de fattade det kontroversiella beslutet i Barn- och utbildningsnämnden. Till kommunfullmäktige den 4 mars hinner frågan inte beredas.

LOTTE MJÖBERG OCH KARIN BÅNGMAN

Powered by Labrador CMS