Bron längs väg 346 i Rossön. Foto: Inger Kraft Etzler
Bron längs väg 346 i Rossön. Foto: Inger Kraft Etzler

Trafikverket svarar Rossöborna om farlig lösning för gångtrafikanter

ROSSÖN (JT) Daniel Hallberg, projektledare för upprustningen av bron längs väg 346 i Rossön, säger att det är flera ortsbor som har hört av sig till honom gällande den trafiklösning som är på plats nu med oskyddade gångtrafikanter på vardera sida om trafiken på bron, där det råder mötesförbud.

Publicerad

När det gäller frågan om att återinsätta trafikljus säger Daniel så här:

– Det har kommit in önskemål om det för att undvika möten på bron. Jag är ingen expert inom trafiklösningar. Jag har tagit upp det internt så det är en grej vi får ta med oss. Det är mycket möjligt, men jag kan inte lova något just nu.

Hur har det låtit när du har tagit upp det internt? Åt vilket håll har diskussionerna lutat?

– Så långt har vi inte kommit. Det har varit diskussion om det tidigare för ett antal år sedan, men då var inte jag med.

Kommer du att ge Rossönborna besked när ni har beslutat i frågan om trafikljus?

– Vi återkommer och går ut med information när frågan är på plats.

Hur stor vikt har ortsbefolkningarnas åsikter i sådana frågor?

Vi tar ju med oss den input vi har fått från allmänheten gällande bland annat trafikljus och så får vi titta närmare på det. Vi har ju trafikingenjörer som är kunniga, det är de som får bedöma behovet av trafikljus ur en trafiksäkerhetssynpunkt. Man får ju väga in de faktorer som ingår i vägutformning och inputen från allmänheten och hur de upplever situationen. Det är tre personer från Rossön som har kontaktat mig i ärendet, och det som kommer in ska vi absolut ta hänsyn till, men det är ju en av många faktorer.

Kommer ni att be era ingenjörer utvärdera frågan om trafikljus i Rossön?

Vi har redan en dialog med dem inför omläggningen av trafiken som nu har skett. Sen är det en driftfråga också, hur man ska sköta bron framledes med snöröjning exempelvis. Men ja, vi ska ha en dialog kring frågan om trafikljusen eftersom det har varit en stor fråga de senaste dagarna. Jag kan inte ge något svar på var vi kommer hamna i slutändan.

Vilka permanenta lösningar kommer ni att anordna för gångtrafiken?

– Vi tittar på olika alternativ såsom upphöjning av trottoarer genom att fräsa ner asfalten för att undvika för hög belastning. Det finns även en form av barriärer för att hindra trafiken från att åka på sidorna. De här lösningarna är också tillfälliga i ett längre perspektiv, det finns ju en plan för att byta ut och förstärka bron.

Hur går beslutsprocessen till när ni slutligen ska välja ett av ovan alternativ?

Vi håller just nu på att utreda vilken lösning som blir bäst tekniskt och funktionsmässigt, och sen blir det en kostnadsfråga också. Framför allt väljer vi alternativ utifrån att det ska uppfylla sin funktion. Det ska fungera bra med drift och snöröjning.

Vilken funktion ska lösningarna med barriärer eller upphöjda trottoarer främst ha?

Vi vill tvinga in trafiken mot mitten samt kunna drifta bron, men huvudfunktionen är att få in fordonstrafiken i mitten för att fördela belastningen jämnare.

Anser du att det är trafiksäkert för fotgängare och cyklister att korsa bron på ytterkanterna?

– Det blir ju smalt så är det ju. Vi har väl ingen bra lösning på det just nu, men vi har fått in information från allmänheten om det. Vi försöker att göra det så bra som möjligt utifrån de förutsättningar som finns.

Tidigare ville Trafikverket inte höja asfalten och göra en trottoar på gångbanan. Varför har ni ändrat er nu?

– Jag vet inte hur diskussionerna gick tidigare, men det är en alternativ lösning. Åtgärderna är ju inte permanenta, de är semipermanenta för att styra in trafiken mot mitten. Vi vill inte höja upp för mycket, för det är ju också en last. Det är inte en optimal lösning, men den kanske funkar under en kortare tid tills vi har en ny bro på plats. Jag hoppas att vi kan få klart så fort som möjligt så att vi kan vidta en åtgärd som blir rätt.

Är det säkert att köra över bron idag?

– Ja. Men det har blivit en sprickutveckling under bron och vi vill vidta försiktighetsåtgärder genom att förlägga trafiken mot mitten av bron och fördela lasten.

När kan ni börja åtgärda sprickorna?

– Det vet jag inte i dagsläget, det beror på arbetet. Arbetet med förstärkning ligger något eller ett par år bort. Det är en längre process att byta ut bron.

Är det den ensidiga trafiken som har orsakat en snedbelastning som i sin tur har orsakat sprickorna?

Jag vet inte om det är det som är orsaken, det kan vara det. Jag vågar inte svara på det, men visst, det kan finnas något i det, men det får vi analysera mer i detalj i sådana fall. Vi kan konstatera att vi har en utveckling av sprickorna i balkarna som ligger under bron och vi vill inte belasta mer på ena sidan i onödan.

Har du någon kostnadskalkyl ännu?

Det är under utredning så vi har inte hunnit titta på kostnaden ännu. Vad det kostat tidigare att måla linjer och sätta upp skyltar vet jag inte.

Powered by Labrador CMS