Jan Hansson, trafikansvarig i PRO Bodum, t.v., och Anders Bryntesson, t.h., säger att det enda alternativ att undvika möten på bron är att återinsätta trafikljus i Rossön. Att fotgängare ska gå oskyddade bredvid trafiken som centreras säger Anders är vansinne. Jan Hansson menar att det är Trafikverket själva som ställt till skadorna på bron. Foto: Inger Kraft Etzler
Jan Hansson, trafikansvarig i PRO Bodum, t.v., och Anders Bryntesson, t.h., säger att det enda alternativ att undvika möten på bron är att återinsätta trafikljus i Rossön. Att fotgängare ska gå oskyddade bredvid trafiken som centreras säger Anders är vansinne. Jan Hansson menar att det är Trafikverket själva som ställt till skadorna på bron. Foto: Inger Kraft Etzler

Bro i Rossön är skadad – trafiken läggs om – livsfarlig lösning för cyklister och gångtrafikanter

ROSSÖN (JT) Sedan trafikljusen togs bort vid den bro som går mellan Rossön och fastlandet för åtta år sedan har trafiken varit ensidig, något som misstänks ha orsakat skador och sprickor. Nu centreras trafiken och fotgängare får en meters utrymme på brons ytterkanter, något som upprör och oroar Rossönborna som anser det vara trafikosäkert.

Publicerad

I fem års tid, från 2013 till 2018, korresponderade Jan Hansson, dåvarande ordförande i PRO Bodum, med Trafikverket. Ärendet gällde den bro som via väg 346 går över Bodumsjöns vattensystem som omger Rossön. Eftersom bron är för smal för två bilar samt cyklister och fotgängare samtidigt råder mötesförbud och det reglerades tidigare med trafikljus. Men trafikljusen var uttjänta och fungerade dåligt rent tekniskt – ibland slogs de inte om och bilar kunde få vänta länge trots att ingen mötande trafik fanns – och Trafikverket beslutade sig för att ta bort dem.

Det var nu den femåriga kampen började för att få nya trafikljus. De trafikskyltar som sattes upp med pilar för väjningsplikt var inte tillräckligt trafiksäkra för gångtrafikanter ansåg Rossönborna. Sikten till andra sidan bron är dålig, det är svårt att se om man får mötande trafik innan man redan har börjat köra över bron, och då behöver bilarna väja ut på gång- och cykelbanan för att komma förbi varandra. Trafikljusen hade tidigare hindrat det problemet. I stället för nya trafikljus målades en vit linje för att markera att trafiken skulle köra ensidigt på ena sidan, och cyklister och fotgängare på den andra. I sina brev till Trafikverket föreslog Jan Hansson i stället en upphöjd trottoar för att upprätthålla trafiksäkerheten.

– Det har skett möten gång på gång på bron och då har fotgängarna ingenstans att ta vägen. Personbilar och tunga lastbilar har fått tvärbromsa för att inte köra på människor. Det enda alternativet vid ett möte på bron är att backa eller svänga in på gångbanan, säger Jan Hansson, nuförtiden trafikansvarig i PRO Bodum. Jan fortsätter:

– Trafikskylten som med pilar visar vilken sida som har väjningsplikt blir ofta ignorerad, eller så ser man inte att det kommer en mötande bil och så blir man tvungen att använda gångbanan. Trafikljusen garanterade att det inte blev några möten.

Förutom tung trafik med både svenska och utländska lastbilar trafikeras vägen ofta av husvagnar och husbilar sommartid.

– Inte väntar man sig att vägen ska vara omledd som den är och plötsligt svänga över på vänster sida, så då kör de på gångbanan, det är ju inte en ständig strid ström med fotgängare och cyklister. Det är ingen människa som begriper att man ska köra över på vänster sida annat än vi ortsbor som har lärt oss det med tiden, menar Jan.

Man Jan fick avslag på sitt förslag om trottoar. Det skulle innebära en extra belastning som bron inte skulle tåla, menade Trafikverket. Det var nu den vita linjen kom till för gångvägen, och trafiken styrdes över till ena sidan.

– Tidigare, beroende på vilket håll man kom ifrån, kunde man köra antingen på höger eller vänster sida och så väjde man för eventuella fotgängare, precis som på en landsväg, förklarar Jan och tillägger torrt:

– Jag gjorde en enkel beräkning att den snedbelastning som uppstod när trafiken blev ensidig är betydligt större än en trottoar.

Jan Hansson anser att Trafikverket gjorde ett misstag som inte satte upp nya, fungerande trafikljus.

– Det är den enda vettiga lösningen, det är vi i Rossön fullständigt övertygade om. De tidigare ljusen kom inte dit av en slump, utan någon klok människa på Trafikverket tyckte att det var bästa lösningen.

År 2018 slutade Jan Hansson att brevväxla med Trafikverket i frågan. Men nyligen, åtta år efter att trafikljusen togs bort, damp det ner ett informationsbrev i Rossönbornas brevlådor. “Vid ett flertal inspektioner av bron på väg 346, som förbinder Rossön med fastlandet, har vi upptäckt sprickor på bron och dess balkar,” står det. Den senaste inspektionen visade att sprickorna har blivit värre och trafiken kan inte längre köra på ena sidan, då det riskerar att förvärra skadorna ytterligare. Trafiken omleds till mitten av bron, fotgängare och cyklister får använda ytterkanterna. I måndags satte Trafikverket upp sidomarkeringsskyltar längs sidorna på bron.

– Det står i informationsbrevet att det ska vara en meter, men det ser väldigt smalt ut, säger Jan Hansson.

Anders Bryntesson bor i Rossön, han anser att lösningen är livsfarlig. Han har svårt att se att pensionärer med rullatorer ska få plats att ta sig över bron, vilket de måste om de bor på äldreboendet och vill handla mat på affären som ligger på andra sidan vattnet.

– Efter sju sorger och åtta bedrövelser kommer nu detta. Det är fruktansvärt idiotiskt. På andra platser sänker man hastigheten på vägarna för att värna om folks liv, men i Rossön värnar man inte överhuvudtaget. Man spelar högt med människoliv, säger Anders och fortsätter:

– Vägen är hårt trafikerad med timmertransporter och fraktgods. Det har redan varit incidenter, jag är glad att ingen har blivit skadad.

Han tillägger:

– Vi kommer kräva att de sätter tillbaka trafikljusen.

Jan Hansson anser att det är Trafikverket själva som har orsakat situationen.

– Inga snedbelastningar, inga incidenter på bron hade hänt om man hade bytt ut trafikljusen, som man i sin envishet vägrade göra, säger Jan som skulle vilja veta vad de kommande permanenta lösningarna, samt skyltarna och underhåll av den vita linjen har kostat i jämförelse med vad nya trafikljus skulle ha gjort.

Bron kan komma att behöva bytas ut, ett arbete som kan påbörjas först 2026, fram till dess ska Trafikverket titta på om de kan förstärka bron, som ännu är säker att använda. I informationsbrevet stod det att Trafikverket tittar på mer permanenta lösningar för att avskilja fotgängare och cyklister från och motorfordon. Men Anders tycker inte att man ska vänta.

– Det är livsfarligt även om man har en annan lösning i sikte. Det hjälper ju inte om någon blir skadad eller omkommer för att man inte hade en annan lösning i sikte, säger Anders och tillägger:

– Det var aldrig några diskussioner när de tog bort trafikljusen, det hände plötsligt. Jag tror att det har gått prestige i det här. Man kanske insåg själv att det var ett misstag, det har varit så mycket kritik gällande den vita linjen, det är svårt att backa tillbaka för då erkänner man att man har gjort fel.

Rossönborna är rädda att det ska ske en allvarlig olycka när bilarna möts på bron där det råder mötesförbud. Det har redan varit incidenter där tunga lastbilar fått tvärbromsa för att undvika att både krocka eller köra på fotgängare. – Man spelar högt med människoliv, säger Anders Bryntesson. Foto: Inger Kraft Etzler
Rossönborna är rädda att det ska ske en allvarlig olycka när bilarna möts på bron där det råder mötesförbud. Det har redan varit incidenter där tunga lastbilar fått tvärbromsa för att undvika att både krocka eller köra på fotgängare. – Man spelar högt med människoliv, säger Anders Bryntesson. Foto: Inger Kraft Etzler

Powered by Labrador CMS