De två nyanlagda trummorna ska säkra passagerna för fiskar och mindre däggdjur som utter. Men de boende menar att det inte finns några uttrar där.
De två nyanlagda trummorna ska säkra passagerna för fiskar och mindre däggdjur som utter. Men de boende menar att det inte finns några uttrar där.

Uttertrummor utan uttrar

Mellan Valla och Rönnöfors har Trafikverket nyligen byggt två rejäla trummor under väg 675. De är avsedda för fisk och utter. Men jägare och boende kliar sig i huvudet över detta: de har aldrig sett utter där.

Publicerad

Nu visar det sig också att platsen inte ens inventerats.

Leif Flink arbetar som projektledare på Trafikverket. Han förklarar:

– Ett av uppdragen är riktade miljöåtgärder i distrikt Mitt. I det uppdraget ingår faunapassager för fisk samt utter (och andra mindre däggdjur). Länsstyrelsen och Trafikverket gör inventeringar av faunapassager och vissa går vidare till projektering och utförande.

 Han förklarar angående de båda trummorna på väg 675:

–Passage för utter möjliggör också passage för andra mindre däggdjur! I beslutet från Länsstyrelsen i Jämtland ska trumman ”fisk” möjliggöra passage av däggdjur som till exempel utter. Trumman ”fisk” klarar inte av detta krav, därav byggdes en trumma för denna passage. 

Men både jägare och boende i trakten, som Jämtlands Tidning har pratat med, är undrande. Ett par av dem säger med gemensam mun: 

–Vad vi vet finns det inga uttrar där. Vi har faktiskt aldrig sett några där, inte ens överkörda sådana. 

Uttern har tidigare varit utrotningshotad. Länsstyrelsen i Jämtland län gjorde 2019-20 en utterinventering. 186 kvadratmilsrutor inventerades 2019, dock ej där trummorna byggts, och 2020 gjordes en inventering vid Gimån. 

Tomas Bergström är naturhandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län. Han förklarar per mejl: 

–Jag känner inte till just detta ärende men Trafikverket ser över passager för fiskar, uttrar med mera i samband med underhåll av vägar. Just hur många uttrar som finns där vet jag inte men det kan mycket väl tänkas att någon utter passera där ibland. Vi har inte gjort någon inventering just på denna plats vad jag kan se.

Powered by Labrador CMS