Risk vårdutbildningen läggs ned i Ragunda

I en artikel i Jämtlands tidningen så uttalade sig Mikael Westin kommunalråd i Ragunda kommun att det fanns problem med dom utlandsfödda personerna som jobbar inom vården i Ragunda kommun. För dom kan inte tillräckligt bra svenska för vårdyrket.

Men det problemet är snart över eftersom Ragundas kommun inte får några utlandsfödda personer mer tilldelade sig från immigrationsverket sedan 2016. För 2016 fanns det 23 utlandsföddas personer i vårdutbildningen, 2021 finns det bara 7 utlandsfödda personer i vårdutbildning.

När vi då bara har 4 svenskfödda personer i vårdutbildningen i Ragundas kommun under 2021, då förstår alla att Ragundas kommunen nu stora problem är inte bristande språkkunskaper inom vården i Ragunda, utan att få tillräckligt med elever så att vårdskolan kan vara kvar i Ragunda.

För lägger man ner vårdutbildningen i Ragunda på grund av för få elever, då får kommun stora problem i framtiden att hitta vårdutbildad personal till kommunen. Mikael Westin har nu ett ansvar att lösa det här problemet, för tar han inte det ansvaret då är risken stor att det blir ingen vårdutbildning hösten 2022 i Ragundas kommun och åren efter det.

Kjell Berg

Powered by Labrador CMS