Riksidrottsförbundet J-H: Statens kompensationsstöd räcker inte

I fredags delade Riksidrottsförbundet ut ca 2,6 miljoner till föreningarna i Jämtland Härjedalen, krisstödet tilldelas för perioden juli-september. Men det behövs göras mer.

Publicerad

I fredags delade Riksidrottsförbundet ut ca 2,6 miljoner till föreningarna i Jämtland Härjedalen, krisstödet tilldelas för perioden juli-september. Men vi måste göra mera!

Totalt ansökte 44 idrottsföreningar från Jämtland Härjedalen, av dessa beviljas nu 37 föreningar en total summa på nästan 2,6 miljoner för perioden juli-september. Det kan jämföras med ansökningsperioden i våras när 57 föreningar tilldelades en total summa på ca 3,3 miljoner. Stödet baseras på hur stor förlust som föreningen gjort i förhållande till sin omsättning. Staten har förstått att idrotten är i kris och behöver stöd via ekonomiska medel.

  • 2,6 miljoner är mycket pengar och vi är tacksamma för varje slant vi får till Idrottsrörelsen i länet, det är helt nödvändigt. Men på grund av de restriktioner och förbud som finns med anledning av coronapandemin har många idrottsföreningar idag stora utmaningar, både ekonomiska och verksamhetsmässiga, säger Distriktsidrottschef Anna Ottosson-Blixt
  • Föreningarna som fått sin ansökan godkänd för det statliga stödet för kvartal tre har i Jämtland Härjedalen i snitt fått 44% av ansökt belopp. Det räcker inte! Kommunerna har under 2020 på olika sätt försökt stödja föreningarna. För att ingjuta framtidshopp till föreningarna för att fortsatt orka kämpa när restriktionerna blir striktare och smittotalen ökar behöver regionen och kommunerna visa att idrotten kommer att prioriteras i budgeten även långsiktigt under 2021.

Starka, livskraftiga föreningar som utvecklas bidrar genom aktiviteter, engagemang och social gemenskap till en bättre folkhälsa, till attraktiva livsmiljöer, livskvalitet och på så sätt inflyttning.

Idrotten och dess 882 000 ideella ledare bidrar varje år med 222 ideella timmar per person i Sverige. Det är fantastiskt och skapar möjlighet till rörelse och socialt sammanhang för barn, unga och vuxna. För att den ideella tiden ska finnas krävs dock att stöd till föreningarna ges genom till exempel aktivitetsstöd och att fortsatta investeringar görs både i drift, underhåll och nya anläggningar. Här är kommunerna otroligt viktiga och det är väl investerade medel som borde ses och prioriteras som ett kärnuppdrag som bidrar till bland annat bättre folkhälsa och därmed minskade kostnader inom sjukvård samt ökade skatteintäkter från inflyttning hos kommunerna.

Idrotten behöver mer stöd

Regeringens krisstöd till idrotten som totalt omfattar 1,5 miljarder kronor för 2020 kommer inte att räcka. På nationell nivå efterlyser Riksidrottsförbundet ytterligare 2 miljarder kronor för 2021. Därtill krävs regional och kommunal stöttning för att fortsatt ha en livskraftig idrottsrörelse att räkna med.

Christer Engnér Anna Ottosson-Blixth Ordförande Distriktsidrottschef

Powered by Labrador CMS