Riksdagsledamöterna: Sänk inte hastigheten på länets vägar

Riksdagsledamöterna Kalle Olsson (S) och Anna-Caren Sätherberg svarar om länets vägar.

Svar till Inger Jonsson

Stora delar av länets omfattande vägnät håller inte måttet. Det är emellertid ingen ursäkt för Trafikverkets beslut att sänka hastigheten längs våra Europavägar. E45 och E14 är två pulsådror genom länet, helt avgörande för våra företag, för export och import, transport av gods och människor. I stället för att sänka hastigheten bör fokus ligga på andra åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten, som mittseparering.

Med tolv procent av landets yta och med begränsade möjligheter att välja andra transportsätt, är länets behov av bra, snabba och säkra vägar särskilt stort. I vårt uppdrag som riksdagsledamöter gör vi allt vi kan för att lyfta behovet av förbättrad vägstandard i Jämtland och Härjedalen. Vi jobbar utifrån två spår, ett kortsiktigt och ett långsiktigt. I det korta perspektivet måste det fyllas på med mer pengar - pengar öronmärkta för vägar i vår del av landet. Under 2016 - 2019 tillfördes 400 miljoner kronor för åtgärder som beläggningsunderhåll, ökad bärighet och tjälsäkring; 2018 - 2020 avsattes ytterligare 100 miljoner årligen. I budgeten för innevarande år ligger ytterligare 500 miljoner årligen till och med 2023. Sammantaget blir det rätt stora penningbelopp.

Det andra, mer långsiktiga, spåret är en mer rättvis fördelning av resurser mellan länstransportplanerna, precis det som Inger Jonsson belyser i sin insändare. Beräkningsmodellen för tilldelningen mellan länen utgår från befolkningsmängd, vilket gör att länet, enligt vår mening, blir kraftigt underkompenserat. Exempelvis tas inte hänsyn till den omfattande godstrafiken som kör - och sliter - på våra vägar.

Inför kommande infrastrukturproposition där regeringen aviserat historiskt stora satsningar på vägunderhåll är vårt fokus: fortsatt riktade satsningar på det finmaskiga vägnätet samt en mer rättvis fördelning av anslagen mellan länen.

Anna-Caren Sätherberg (S)

Kalle Olsson (S)

Riksdagsledamöter

Powered by Labrador CMS