Replik till Jväl: ”Kulturskolan i Krokom ska vara kostnadsfri”

Att det kan vara svårt att få plats på vissa skolor för elever som vill fortsätta är absolut ett problem, men har ingenting med lärarna att göra.

Kulturskolan i Krokom bjöd in till Öppet hus för att ge elever och vårdnadshavare tillfälle att dels se våra lokaler på Nyhedens skola och dels träffa våra lärare, men framförallt för att eleverna skulle få prova på lite olika instrument.

Två av våra lärare har slutat vid läsårets slut, varav en har gått i pension. Båda kommer att ersättas, och en rekrytering är redan klar. Vi har för närvarande tre lärare som undervisar i fiol, och till hösten börjar alltså ytterligare en.

Att det kan vara svårt att få plats på vissa skolor för elever som vill fortsätta är absolut ett problem, men har ingenting med lärarna att göra. Det orsakas av att kulturskolan inte längre får bedriva undervisning under ordinarie lektionstid, vilket gör att antalet platser på dessa skolor blir begränsade.

Vi har försökt att vara tydliga i vår kommunikation till vårdnadshavare om att det kommer att släppas fler kursplatser till hösten, om man inte lyckas boka en plats nu.

Vi som arbetar med och planerar verksamheten strävar efter att få till en ökad likvärdighet, och gör vad vi kan för att så många barn som möjligt ska få ta del av kulturskolans utbud. Under hösten kommer vi också att kunna erbjuda fler kostnadsfria kurser på olika skolor i kommunen, tack vare bidrag från Kulturrådet.

Annika Berkö

Verksamhetschef Krokoms kulturskola

Powered by Labrador CMS