LEDARE

Region JH och våra skattepengar

Ska de användas för att gynna vissa utvalda medier?

Östersunds-Posten som fortfarande är länets största tidning och den med mest resurser har sedan något halvår ett samarbete med Region Jämtland Härjedalen Kultur, en hundraprocent skattefinansierad verksamhet!

Det som publiceras i ÖP, nu senast den 20 januari på tidningens kultursidor är månadens författare. En serie med författare som har lokal anknytning.

Det är utförliga och välskrivna artiklar skrivna av Catarina Lundström som är läs- och litteraturutvecklare vid Region JH.

Det är naturligtvis bra att Regionen vill lyfta de lokala författarna.

Det som blir obegripligt är när man väljer att ensidigt gynna en av länets tidningar.

När våra skattepengar ska användas är det rimligen så att man ser till att frågan inte uppstår att man gynnar ett enskilt företag.

I detta fall dessutom Bonnierkoncernen, Bonnier Local News!

Om man ska lyfta lokal kultur och göra det genom att Regionens medarbetare tar fram gratis kulturmaterial för publicering är det väl självklart att det i så fall erbjuds till alla länets tidningar?

Jag hoppas att detta är ett olycksfall i arbetet och att ansvariga tjänstemän och inte minst den politiska ledningen sätter stopp för detta gynnande av en tidning som tillhör landets största tidningskoncern.

Noterar att det uppstått debatt kring Malin Bergman (c) som föreslås som nytt regionråd i regionen.

Hon har bedrivit verksamhet som hälsopedagog och verkat inom alternativmedicin.

Hon har dessutom haft kontakt med en aktiv vaccinmotståndare inom alternativmedicin.

För sex år sedan gillade hon också på sociala medier när denna vaccinmotståndare drev motstånd mot mässlingsvaccinering.

Jaha?

Jag noterar att i lokala medier framstod jag väl närmast som en ensam själ ropande i öknen när jag lyfte frågor kring dåvarande regionrådet Robert Uittos homeopatverksamhet! Uitto som idag är regionråd i opposition har fortfarande sin enskilda homeopatfirma registrerad.

En verksamhet som verkar gå lika kryckigt som regionen gjorde under hans ledarskap.

Som jag påpekade för ett antal år sedan så underlättade det knappast rekryteringen av sjukvårdspersonal till länet att olika medicinska facktidningar lyfte fram att ett av de ledande regionråden var homeopat.

Som homeopat underkänner man allt det som traditionell medicinsk forskning och vård står för.

Och vad gav det för signaler till inte minst till den befintliga personalen inom vården i länet?

Det var ungefär som att Svenska kyrkan skulle utse en biskop som offentligt förklarade att hen inte trodde på Gud och som utövade shamanism på fritiden.

Region Jämtland Härjedalen har fortfarande en lång uppförsbacke kvar att gå innan ekonomin är någorlunda i hamn.

Vi ska inte glömma att den tidigare ledningens enda riktiga idé kring ekonomin bestod i att gå med i Kommuninvest. Så att man kunde låna upp 400 miljoner till löpande drift!

Powered by Labrador CMS