Rätten att äga skog?

Publicerad

I ÖP 23 mars under åsikter påstår Ulf von Sydow att det inte finns någon inskränkning att äga skog? Nej, det gör det inte, men att bruka skogen för virkesproduktion finns det förbud av olika slag. Vad har man för behov av att äga skogsmark, när man inte äger det som finns över själva jordytan. Själva jorden under mossan äger man men inte något därutöver. 

Marken klassas som impediment, detsamma som den suraste myr som finns i Jämtland. Vad har markägaren för behov av den? Ersättningen är, efter mycket om och men, diskussioner och förhandlingar godtagbar, men endast för den generation som får den. Framtida generationer får inget. De 25% som läggs på en värdering, tar staten snabbt tillbaka, plus lite till i skatt. 

Detta är en inskränkning som strider mot grundlagen.

Går det hundraprocentigt lita på politiker? Pandemin har visat detta. Första förslaget som kom från regeringen var med stora inskränkningar som bröt mot grundlagen. Betänk om staten genom politiska beslut använder samma metoder att få igenom andra inskränkningar, som man använder vid reservatsbildningar och andra inskränkningar i virkesproducentens möjligheter att bedriva ett långsiktigt skogsbruk. Går det på ena området går det på det andra också.

Motiven att betalningen öppnar för entreprenörskap inom andra sysselsättningar, är rena fantasier. Redovisa öppet vad eller vilka sysselsättningar som är möjliga att driva i ett reservat. Eller är det som vanligt bara svammel från er sida.

Varför köper inte ni in egen skog, som ni sedan ställer för fäfot, och bevisar att ni är de skickligaste att sköta skogen mot era mål? Varför hänga som en kvarnsten om halsen på alla skogsägare. Är det ren avundsjuka?

O Hed

Powered by Labrador CMS