Här syns de numera rivna träskydden, som nu ska ersättas med nya.
Här syns de numera rivna träskydden, som nu ska ersättas med nya.

Kraftledningsprojektet Storfinnforsen-Midskog återupptas

BORGVATTNET(JT) Sedan vintern 2018–2019 har arbetet längs den 6.2 mil långa kraftledningen legat nere i väntan på en ny huvudentreprenör. Efter flera anbudsomgångar är det nu det kanadensiska företaget Valard som har fått Svenska Kraftnäts uppdrag att slutföra projektet.

Publicerad

400 kilovoltsledningen försenad med flera år 

Den förre entreprenören avsåg att bygga fram till Borgvattnet det första året, för att sedan ta etapp två till Midskog under 2018. Ett arbete som skulle kostat 300 miljoner kronor.

Sedan dess har arbetet legat nere och kostnaderna skenat iväg.

Deras projektledare är sedan några veckor på plats för att hyra bostäder och platskontor, upprätta kontaktnät et cetera inför det praktiska arbetets början. Under hösten kommer ett tiotal personer att börja med inventering av stolpplatserna och materialupplagen som har legat för fäfot under de 1,5 år som projektet saknat huvudentreprenör. Sedan ska några tusental stockmattor placeras ut där vägarna till stolpplatserna passerar sankmarker.

Där kraftledningen korsar mindre kraftledningar och vägar ska det även monteras träskydd i form av höga stolpar med horisontella stolpar mellan sig. Såväl dessa som stockmattorna har tidigare varit utplacerade, och sedermera bortforslade av den förre huvudentreprenören. Förhoppningar finns om att kunna återanvända stockmattorna, medan det krävs nya och friska stolpar till träskydden. 

– Vi har fått ett pris på 4000 stockmattor som den förre entreprenören använde och som nu ligger på upplag, men jag tycker de är för dyra, så nu blir det förhandling, säger Valards platschef Robert Benc.

Tidsplanen är att byta den norra delen, mellan Storfinnforsen och Ammerån, under våren och sommaren 2021. Den 4:e april görs ledningen strömlös, och under några månader kommer man då att ta ned de gamla linorna, riva stolparna, och resa de nya samt dra nya linor. Vid skarvarna spränger man ihop dem med en liten pentylladdning, och ljudet kommer att vara ungefär som ett gevärsskott.

En nyhet gentemot förre entreprenörens planer är att man kommer att använda lyftkranar istället för helikoptrar. Att dessa helikoptrar blev indisponibla var en av orsakerna till att projektet pausades 2018, och att det tarvades en ny huvudentreprenör. En annan entreprenör, som nu fått hyresgäster till Görvik Camp, är Marian Stranne, och JT:s utsände når henne via ett skrapigt telefonsamtal.

– Jag har 7 personer här på helpension, och det ska visst bli 15 personer framåt hösten. De kommer att arbeta längs ledningen till och med november, och sen blir det uppehåll under tre månader. Första mars ska de igång igen. Då kommer de att vara ett 70-tal personer, kanske ända uppåt hundra, men jag vet inte var de kommer att bo då. Jag har haft gäster från många länder under årens lopp, och från början är det en utmaning att anpassa matsedeln till de rätter och råvaror som de är vana vid. Den här gången är det kroater, och jag tror det kommer att landa i mycket bönor, bulgur, couscous och ris. Och te. Det går mer te än kaffe. Förutom det har jag tagit på mig städningen i platskontoret vid Björkvattnets vindkraftpark, och det är coronastädning med munskydd på, så det är ganska drygt. Skriv gärna om det bygget, och att det är ett franskt jätteföretag som heter InfraVia som är ägare. Dom håller på att resa tornen nu, och har fått upp 4 av totalt 33, hinner Marian säga innan det sprakar till och samtalet bryts.

För att återgå till kraftledningsprojektet, så har man liksom förre entreprenören hyrt delar av Borgvattnets festplats Eriksberg som platskontor. Ett strategiskt läge ungefär mitt på totalsträckan. Etappen mellan Ammerån och Midskog kommer att åtgärdas under samma tidsperioder under 2021 och 2022. Framåt hösten 2022 planerar man att koppla på strömmen genom den nya ledningen, och sedan återstår bara att städa och återställa kraftledningsgatan, vilket kommer att slutföras under 2023.

TEXT & FOTO: LARS BLIXT

Powered by Labrador CMS