Skumbildning och dålig lukt har noterats i den här bäcken utanför Stugun. Nu visar det sig att problemet är kopplat till SCA:s verksamhet. Och bolaget lovar nu att åtgärda problemet. FOTO: Ragunda kommun.
Skumbildning och dålig lukt har noterats i den här bäcken utanför Stugun. Nu visar det sig att problemet är kopplat till SCA:s verksamhet. Och bolaget lovar nu att åtgärda problemet. FOTO: Ragunda kommun.

Skumbildning och dålig lukt i bäck – nu får SCA i Stugun bakläxa

STUGUN (JT) Skumbildning och dålig lukt i en bäck har fått allmänheten att reagera i Stugun. Problemet visar sig vara kopplat till SCA och deras bevattning av timmer. Högre halter av slambildning har noterats i vattnet.

Publicerad

Det var i mitten av juli som bygg- och miljökontoret i Ragunda kommun fick in en anmälan från allmänheten i Stugun. Boende hade reagerat på skumbildning och dålig lukt i en bäck utanför byn.

Enligt anmälan “luktade det fruktansvärt”:

Veckan därpå åkte bygg- och miljökontoret på Ragunda kommun ut för att titta till bäcken och kunde då notera samma sak som allmänheten:

Skumbildning och en viss lukt av avlopp.

“Vi följde skumspåret uppströms. Vi misstänker att källan är Gällö Timber (Jämtlamell) och deras bevattning av timmer”, står att läsa i kommunens rapport till länsstyrelsen i Jämtland.

Länsstyrelsen har därefter varit i kontakt med SCA Woods (ägare) och begärt en redogörelse. Den kom in i slutet av förra veckan.

Där medger bolaget att problemet är kopplat till deras verksamhet.

“Problemet med skum och i vissa väderlekar lukt från avrinningsdiket och i den bäck som benämns i klagomålet är kända av företaget sedan en tid och vi har redan satt igång en planering av ett antal åtgärder som vi tror ska förbättra reningen och returflödet av vatten”, skriver bolaget.

Som Ragunda kommun var inne på kommer skumbildningen och lukten från SCA:s timmerbevattning.

“En stor del av vattnet som rinner i avrinningsdiket kommer från vår timmerbevattning och returneras tillbaka till Indalsälven via detta dike och i sista biten via i klagomålet nämnd bäck”, skriver bolaget.

SCA har egna miljöexperter som har analyserat gamla och nya vattenprover vid sedimenteringsdammar och utlopp i Indalsälven. Enligt SCA har inga stora avvikelser synts. Däremot har en lägre syrehalt noterats under sommaren. Bolaget har också kunnat se en högre andel ämnen av från suspenderat material (slambildning).

SCA lovar nu länsstyrelsen i Jämtland att sjösätta ett antal åtgärder. Man kommer bland annat att rensa och bredda den södra sedimenteringsdammen (den damm som bäcken får sitt vatten ifrån). Dessutom kommer en mindre damm att anläggas för att förbättra sedimenteringsfunktionen (avloppsreningen). Avrinningsdiket som mynnar ut i bäcken kommer också att grävas ur och rensas från slam och vegetation.

Med dessa åtgärder hoppas bolaget få till en ökning av vattenflödet, något som skulle kunna sätta stopp för den dåliga lukten. En ökad reningsfunktion skulle också bidra till ett renare vatten med högre syre.

Powered by Labrador CMS