Ragunda och Sigtuna – samarbeta så blir det ingen social dumpning

Hej Mikael Westin och Mattias Askersson, om ni vill lösa problemet med social dumpning, då ska Ragunda och Sigtuna kommun gemensamt ta kontakt med riksdagspartierna för dom har skapat det här problemet, och bara dom kan lösa det här problemet, inte Sigtuna kommun.

Publicerad

 När vi år 2015 tog i mot 150000 nyanlända, som genom bosättnings lagen blev fördelade mellan alla kommuner i Sverige, det var bra beslut. Men när då ca 90% dom här nyanlända flyttade från glesbygdskommunerna som Ragunda, till storstads kommunerna som Sigtuna, utan krav på att kunna svenska, samhällskunskaper vilket försvårade deras möjligheter att få arbete där, då blev det problem

 När vi nu sedan 2016 bara tar i mot 5000 kvotflyktingar i Sverige, och Sigtuna kommun tvingas ta emot 16 kvotflyktingar varje år och Ragunda kommun inte får någon kvotflykting fast dom vill ta i mot kvotflyktingar. Dom har även bostäder där kvotflyktingarna får bo utan tvång att dom måste flytta mot sin vilja. Men om glesbygdskommuner som Ragunda kommun får dela på storstadskommuner som Sigtuna kommuns kvoter då kommer den sociala dumpningen att försvinna av sig själv, på grund av att bostadstrycket i Sigtuna kommun kommer då att minska.  

 För alla måste förstå att det här skapade problem för Sigtuna kommun med ökade integrationsproblem, ökad bostadsbrist och ett ökat försörjningsstöd för dom nyanlända, som inte finns i Ragunda kommun. Därför ska Sigtuna och Ragunda kommuner gemensamt ansöka till riksdagen att Sigtuna kommun och andra storstadskommuner med integrationsproblem inte ska ta i mot kvotflyktingar och Ragunda kommun och andra glesbygdskommuner ska ta i mot kvotflyktingar. En av dom få kommuner i Sverige som inte behöver ta i mot kvotflyktingar är Södertälje kommun på grund av integrationsproblem  

 En annan sak är att staten står nu för kostnaderna dom 2 första åren och även dom arbetstillfällen som skapas med mottagande. Dom får även bra möjligheter i glesbygden att lära sig svenska och samhällskunskap som saknas i storstads kommuner. Sen kommer 90% av kvotflyktingarna att frivilligt flytta till storstads kommuner för deras större arbetsmarknad som Sigtuna kommun har, har om man jämför med Ragundas kommun.   På grund av det blir det inget ökat försörjningsstöd för glesbygdskommunerna för kvotflyktingarna.

Kjell Berg          

Powered by Labrador CMS