”Ragunda kommun är redan en skitkommun” 

Ingen smickrande kommentar. Men den kommer från en känsla sprungen ur en lågintensiv vrede. Vi som bor här förstår precis. Och nu vill jag förklara varför. 

Publicerad

Mina döttrar växer upp mellan kraftverk och kraftledningar som dygnet runt, året runt levererar el till södra Sverige. Samtidigt går de i en skola vars gymnastiksal, omklädningsrum och duschar inte renoverats på 30 år.  Vad gör detta med självkänslan och identiteten hos en ung människa och hur ska jag förhålla mig till allt? Ska jag stånga min panna blodig mot ett kraftverk och föra vanmakten vidare eller ska jag höja blicken och implementera framtidstro i deras sinnen? Jag väljer det senare alternativet och som glesbygdsförälder väger jag mina ord på guldvåg.  Jag berättar för mina döttrar om inflyttningen vi ser till kommunen, att det lyser i fönster som varit mörka i årtionden. Jag berättar om företag som startas inom bla bygg/entreprenad, mathantverk/livsmedelsförädling och turism/naturnära upplevelser. Jag berättar om hembygdsgårdar, om byföreningar och föreningar som alla drivs av människor med kärlek till vår bygd. Jag lyfter möjligheterna och riktar deras blickar mot potentialen. Jag berättar för dem att deras framtidsutsikter är lysande, de kan leva och bo här där de är rotade.  Men till vilken nytta? Jag ångar envetet på och samtidigt strömmar ansökningar från vindkraftbolag in till Ragunda kommun. I Björkvattnet är en vindkraftpark redan verklighet och bygglov finns för fler. Arbetstillfällen och inflyttning! Hör jag röster från kommunhuset yla. Men vi behöver inte fler arbetstillfällen skapade på våra naturtillgångars bekostnad. Människor flyttar hit av fri vilja och de tar med sig sina egna arbeten eller skapar nya!  Vattenkraftverken står där de står. De har försörjt och försörjer fortfarande människor här i Ragunda. Men det är min starka övertygelse att hade de byggts idag hade allt gått annorlunda till. Då hade Ragundas skolor haft de finaste gymnastiksalarna, omklädningsrummen och duscharna.  Politiker i Ragunda. Se er omkring. Ta lärdom av historiska misstag. Gör inte Ragunda till en skitkommun för fler generationer! Mina döttrar har sina rötter i den vackra Ammerådalens forsar och sel. I bergen, dalarna och skogarna. I kallkällor, bland näckrosor och ängsull, bland lingonris och örnfjädrar. Ska de nu växa upp mellan både vattenkraftverk och vindkraftverk?  Säg nej till ytterligare vindkraftetablering i Ragunda, hänvisa vindkraftbolagen till södra Sverige där elen behövs och visa vår unga befolkning att ni tar ansvar för deras framtid. Skapa en attraktiv miljö och grogrund för dem, gör dem stolta över sin hembygd! Låt dem inte ärva ett uppdämt raseri.  Låt Ragunda leva!  Linda NIlsson

Powered by Labrador CMS