Råder munkavle för Östersundshems styrelse?

Kommunalråden Effie Kourlos och Per Jönsson – har ni satt munkavle på ledamöterna i Östersundshems styrelse?

Efter att, under senaste tiden, i lokaltidningarna, följt skeendet inom Östersundshem, kan jag inte vara tyst längre.

Jag harförstått att Östersundshem har dålig ekonomi, med eftersläpande underhåll av bostadsbolagets lägenheter. I ivern att spara kostnader, har man nu igångsatt utförsäljning av delar av bostadsbeståndet. Nuvarande vd, Kenneth Karlsson, var tidigare vd för Krokomsbostäder.

Hans metoder för att åstadkomma balans mellan debet och kredit i den verksamhet han leder, är välkända. När han anställdes som chef för Krokomsbostäder, fick kommunmedborgarna tidigt klart för sig hans kostnadsbesparande recept. Han gjorde heller ingen hemlighet rörande sina ambitioner.

I tidningen kunde vi läsa: ”Vi skall avveckla i kommunens perifera delar och kraftsamla i kommunens centrala delar”. Detta förhållningssätt kom också att omsättas i praktiken. Som nybliven chef för Östersundshem är han nu i full färd med att upprepa sina bedrifter. Under senaste tiden har vi exempelvis kunnat läsa om utförsäljningar i Häggenås, Fåker och Tandsbyn. Mönstret känns igen alltför väl.

Hyresgästerna i de perifera delarna av kommunen är inte lika angelägna att värna. Kenneth Karlsson arbetar nu, på samma sätt som han gjorde i Krokom, i en Centerledd kommun. Tyvärr hör vi inga röster från majoritetspartierna mot tjänstemannaförslagen. När jag kontaktar en av politikerna i styrelsen, får jag veta att endast ordförande och vd får uttala sig utåt- ett utmärkt sätt för att tysta alla avvikande åsikter.

Ordförande Mattias Lööv lär dessutom vara opolitisk. Man får ett obehagligt intryck av att Östersundshems styrelse präglas av jasägare. Tjänstemännens och presidiets förslag bör inte i frågasättas- definitivt inte utåt. Var finns den demokratiska debatten? Östersundshem företräder inte bara de centrala delarna.

De kommunala bostadsbolagens uppgift måste vara att tillvarata även de perifert boende kommunmedborgarnas intressen på ett solidariskt och rättvist sätt. Hur ser ni i kommunledningen på Östersundshems agerande?

Frågan går till
Kommunalråden Effie Kourlos C och Per Jönsson M- Har ni satt munkavle på ledamöterna i Östersundshems styrelse eller har dom rätt att framföra sina ev. avvikande uppfattningar utanför styrelserummet?

Kurt Folkesson

Powered by Labrador CMS