Johan Wickenberg är ställföreträdande räddningschef för Jämtlands Räddningstjänst, just nu arbetar organisationen med att skapa en ny gemensam ledningsfunktion tillsammans med Västernorrland. Den ska vara driftklar våren 2022.
Johan Wickenberg är ställföreträdande räddningschef för Jämtlands Räddningstjänst, just nu arbetar organisationen med att skapa en ny gemensam ledningsfunktion tillsammans med Västernorrland. Den ska vara driftklar våren 2022.

Nytt stort ledningssystem för räddningstjänster i länet

LÄNET (JT) Räddningstjänsten i Åre ansluter sig till länets gemensamma ledningssystem på Trygghetens Hus i Östersund. Nästa år hoppas länets räddningstjänster att det ska finnas ett gemensamt ledningssystem där även Västernorrland ingår.

Publicerad

Räddningstjänsten i Åre har hittills valt att stå utanför den gemensamma organisationen Jämtlands Räddningstjänstförbund, där övriga kommuners räddningstjänster ingår. Detta är ett politiskt beslut som togs efter en utredning som genomfördes 2017. Men sedan dess har länet fått se större och svårare bränder som kräver mer bemanning och samverkan för att släcka.

– I april anslöt vi oss till det gemensamma ledningssystemet som sitter på Trygghetens Hus i Östersund. Det är en otroligt stor vinning. Om det skulle ske en stor brand i Åre kommun kan vi nu snabbare få hjälp från andra räddningstjänster i länet och vi kan bistå andra, säger Johan Blommé, räddnings- och säkerhetschef i Åre kommun. Han berättar att man dragit lärdom av de bränder som var 2014 och 2018, att små räddningstjänster behöver hjälpa varandra.

– Dessutom ger samverkan ett större utbyte även på det professionella planet. Detta när vi är del av ledningssystemet, är med och bemannar funktionen på Trygghetens Hus i Östersund och då träffar andra kollegor från andra räddningstjänster, säger Johan Blommé.

Nästa steg är att länets ledningssystem för räddningstjänsterna slås samman med Västernorrland.

– Det gör vi för att kunna utnyttja resurserna bättre om det till exempel blir en stor brand. När vi kan utnyttja fler räddningstjänster blir det effektivare och vi säkerställer att det inte blir fördröjningar när det styrs och leds från samma ledningsfunktion, säger Johan Wickenberg ställföreträdande räddningschef för Jämtlands Räddningstjänst.

Han berättat också att Jämtland nu har samordnat sina resurser via det gemensamma ledningssystemet i Östersund och att Västernorrland har skapat en likadan organisation i Sundsvall.

Nästa steg är att bygga en gemensam ledningsorganisation för två ledningscentraler – en i Östersund och en i Sundsvall. Vi räknar med att köra i gång denna under våren 2022, säger Johan Wickenberg.

– Vi jobbar med ny teknik och arbetsmetoder så det ska uppfattas att vi jobbar från samma ställe och sitter vid skrivborden bredvid varandra, även om det i praktiken är 20 mil mellan de båda ledningscentralerna.

– Det vi kommer att vinna är att vi kan fördela resurserna bättre i samband med stora händelser, säger han.

Arbetet med att skapa en ny stor gemensam ledningsfunktion för Västernorrland och Jämtland är något som är sprunget ur de stora skogsbränderna som varit.

– Diskussionerna började redan 2014 efter den stora skogsbranden i Västmanland och förstärktes efter bränderna 2018. Därefter var det vi inom räddningstjänsten som tog initiativet till ett nytt ledningssystem med större samverkan, säger Johan Wickenberg.

Även i sommar har det märkts att det är torrt i markerna. Senaste veckan har brandförsvaret åkt ut på mindre skogsbränder nästan varje dag.

– Vi vet att några av dessa är orsakade av åskoväder och blixtnedslag. Ett område som det är stor brandrisk i är östra delarna av länet, längs med Indalsälvens dalgångar. Men nu ska det komma mer regn och då lugnar det ner sig, säger Johan Wickenberg.

Powered by Labrador CMS