Räcker skogsmarken till allt?

Efter att erhållit ett brev från Jämtlands Läns Länsstyrelse, där de, som de uttrycker det, informerar om skyddsvärda kalkbarrskogar, på vår fastighet, vilket i praktiken innebär dödförklaring av vettigt skogsbruk på fastigheten. Kommer frågan: ”Räcker skogsmarkytan till allt?”

Publicerad

Avsättning till reservat, samt den skyddszon/hänsynszon som ska finnas runt dessa.

Avsättning av skyddsområde runt/längs 2000-områden

Avsättning av skyddsområde runt/längs sjöar och vattendrag.

Avsättning av skyddsområde runt/längs myrar och surdrag.

Avsättning av så kallade fjällnära skogar.

Avsättning av områden för biologisk mångfald.

Avsättning av mark för så kallade kulturmiljöer.

Avsättning av mark för nybildande av våtmarker.

Avsättning av mark för biotopskydd.

Avsättning av mark för vandringsleder, cykelleder, skoterleder m m.

Avsättning av mark för vindkraftverk och dess behov av vägar.

Avsättningar, som redan har skett, till utbyggnaden av vattenkraften.

Hänsyn till det så kallade rörliga friluftslivet.

Hänsyn till andra näringsverksamheter.

Improduktiv skogsmark till exempel: Skogliga impediment m.m.

Till detta kommer frivilliga avsättningar upp till 5% av fastigheten. Dessutom har jag säkert missat ett och annat.

Man pratar om formellt skyddad skogsmark. Vilken är den? Det är endast reservaten som är formellt skyddad skogsmark i Sverige. Det finns ingen som vet hur stor del av skogen i övrigt som är undantagen från skogsbruk. Ingen! Det finns ingen ambition från statsmakten genom Skogsvårdsstyrelsen, Naturvårdsverk eller annan statligt verk/myndighet att ta rätt på detta.

I en jämförelse så har Luxemburg 100% skyddad mark. Tyskland har 37% skyddad mark. Hur kan det vara så? Jo, allt jag räknat upp här ovanför är med i deras beräkningar. Varför gör inte Sverige detta? Varför har inte EU gemensamma bestämmelser hur det ska redovisas?

Varför finns det inga ambitioner från statsmaktens sida att utreda detta och föreslå gemensamma bestämmelser inom EU? Är det så att statsmakten vill leka ”Bror duktig” även inom detta område.

Den yta som nu blir kvar att bruka fast med vissa restriktioner, räcker den för allt som föreslås att skogsråvaran ska räcka till? Pappersmassa av olika slag, sågade råvaror, biobränsle, biodrivmedel, ersättning av plastmaterial och allt annat skogsråvaran ska räcka till.

Resonemanget från de styrande myndigheter anser att det ekonomiska bortfallet kan kompenseras av ökad turism/rörligt friluftsliv/ utbud inom fritidssektorn.

Visar nuvarande pandemi på detta? För många har vandrat i Jämtlandstriangeln i sommar, Blanktjärnsområdet för överutnyttjat, hanteringen av Mansjöstugan/Anjan, som besöks av 40-50 personer per sommar. Vilket Länsstyrelsens naturvårdsenhet har klagat på. Så var ska sen ökande fritidssektor hålla till, för gagn för markägare?

Är det någon som kan ge mig ett vettigt svar?

Är det dags att testa systemet: Vi näringsidkare, inom skogsbruket, levererar inga skogs-produkter till den svenska industrin under ett år?

O Hed

Powered by Labrador CMS