Problem med fibermarknaden i allmänhet och IP Only samt Robust Fiber i synnerhet

Klondyke. Vårt samhälle har helt tappat kontrollen över Fibermarknaden. Ingen ansvarig myndighet agerar för att nätet ska hålla avsedda kvalitetskrav.

Publicerad

Vår vägförening tecknade markupplåtelseavtal med IP-Only för att nätet skulle kunna etableras i vår by. Avtalet tecknades (2016) mellan Vägföreningen och IP-Only och där IP-Only anger att Robust Fiber ska gälla. Tillsynsmyndigheten PTS har låtit marknaden reglera sina åtaganden genom att det branschgemensamma organet Robust Fiber certifierat aktiva operatörer på marknaden.

När IP-Only påtog sig att förlägga fibernätet i vår by använde man sig av två olika entreprenörer. Den ena entreprenören visste nog inte vad ett fibernät är, så dålig blev förläggningen. Man har i princip gjort alla fel man kan göra i ett fibernät.  

Ett oberoende besiktningsföretag (Reilers) har besiktat två gånger och vid båda tillfällena har fiberförläggningen underkänts. Vi har naturligtvis förväntat oss att IP-Only ska lösa problemen. Så är definitivt inte fallet. Vi har därför vänt oss till tillsynsmyndigheten men där slår man ifrån sig eftersom man överlåtit till marknaden att lösa fiberförläggningen.

Då vänder vi oss till certifieringsorganet Robust Fiber för att få IP-Onlys certifikat indraget eftersom fiberbolaget inte följer det branschgemensamma regelverket. Någon åtgärd i den riktningen har vi inte kunnat spåra trots att vi begärt detta under upprepade tillfällen under flera månader. Man signalerar att man inte kommer att vidta någon åtgärd avseende certifikatet. 

Vi har ju därmed förstått att branschen skyddar sig själv men det allvarliga är ju att man till marknaden signalerar att Robust Fiber gäller. Det är ju otillbörlig marknadsföring och borde därför beivras.

När nu IP-Only och Robust Fiber inte klarar av sitt åtagande då borde staten ta tillbaka ansvaret för svensk fiberbyggnad. Det är ju anmärkningsvärt att staten avsagt sig ansvaret för fiberinfrastrukturen. Tron på att marknaden ska klara av en avancerad infrastruktur är bevisligen naiv.

Per-Martin Edström  Sekreterare  Vägföreningen Nälden 

Powered by Labrador CMS