Prioritera investeringar i cykelvägar där behovet är störst

Jag tillhör den grupp i kommunen som använder cykel ganska ofta. Jag har tidigare framfört synpunkter på investeringar i expresscykelvägar där det redan finns alternativa cykelvägar - t ex Östersund- Lugnvik (Numera 3 cykelvägar).

Nu finns det projekt för satsning på cykelvägar vid Krondikesvägen. För ca 40 år sedan föreslog jag och Kerstin Henriksson att de breda gångbanorna skulle delas upp i gång/cykelväg på båda sidorna. Detta verkställdes och de fungerar på ett bra sätt!

Vem efterfrågar satsning på ”ny cykelväg” efter Krondikesvägen?

Förhandla med Trafikverket för att lösa t ex investering i cykelväg mellan Opevägen och hembygdsgården i Grytan - en förbättring av trafiksäkerheten efter E14/E45, en fortsättning med cykelvägar på andra sidan Vallsundsbron mot Brunflo och mot Orrviken.

Prioritera investeringar i cykelvägar där behovet är störst!!

Per Söderberg

F d kommunpolitiker i Östersund Samordnare för Centerns Ceniorgrupp

Powered by Labrador CMS