Primärvård till salu?

Publicerad

De blågröna partierna har drivit igenom ett beslut som öppnar upp för privata utförare. Det möjliggör att våra hälsocentraler som idag drivs i egen regi i länet kan köpas upp av privata aktörer. Detta genomförs genom att aktivt gå ut med en marknadsundersökning där man i princip bjuder ut vår primärvård till försäljning i tidningar och sociala media.

Det finns inget som hindrar att nya privata hälsocentraler öppnas bara ställda krav uppfylls. Så ser det ut redan idag. Att sälja ut redan etablerad regiondriven verksamhet känns däremot väldigt magstarkt. Det är precis vad som håller på att hända.

I ett läge där länet får kämpa hårt för att hålla en jämlik kvalitet och tillgänglighet med övriga landet så är det bedrövligt att de blågröna gör allt som står i deras makt för att sälja våra gemensamma tillgångar istället för att satsa på vår egen verksamhet. Det är illa när de blågröna vill driva regionens verksamhet som ett företag och kallar en nedmontering av vår gemensamma hälso -sjukvård för valfrihet.

Elin Hoffner  Gruppledare för Vänsterpartiets regiongrupp

Powered by Labrador CMS